„Polityka Senioralna” m.in o dobrych praktykach systemowych i regionalnych na rzecz seniorów

17 stycznia 2017

Fundacja ZACZYN opublikowała kolejny numer czasopisma „Polityka Senioralna” przeznaczonego dla samorządowców, urzędników, pracowników systemu wsparcia społecznego, aktywistów organizacji pozarządowych. Numer można bezpłatnie pobrać w wersji elektronicznej lub zamówić w wersji drukowanej z dostawą.

W numerze znalazły się teksty ponad 20 autorów, opisujących m. in. dobre praktyki systemowe i regionalne na rzecz seniorów, ważne zmiany prawne, działania lokalne podejmowane przez organizacje pozarządowe, wzorcowe praktyki zagraniczne. Poruszono także temat form wsparcia socjalnego osób starszych w społecznościach lokalnych oraz kwestiom architektonicznym i urbanistycznym.

Wydawnictwo dostępne jest TUTAJ.