Połączeni w różnorodności – relacja z Kongresu Różnorodności

24 października 2014

8 października 2014 r. w warszawskim Och-Teatrze odbył się Kongres Różnorodności – nowe kierunki w CSR. Tematem przewodnim wydarzenia było znaczenie idei zarządzania różnorodnością w organizacjach dla osiągania celów biznesowych i społecznych. Kongres został zorganizowany wspólnie przez magazyn „CR Navigator” oraz Henkel Polska.

Podczas kongresu zaprezentowane zostały różne spojrzenia na kwestie zarządzania różnorodnością oraz sposoby wdrażania tego rodzaju polityk do organizacji. Swoje prelekcje na ten temat wygłosili  eksperci, którzy naświetlili audytorium różne aspekty różnorodności  takie jak wielokulturowość i globalna skala działania międzynarodowych organizacji, demografia i płeć oraz rola samorozwoju pracownika i indywidualnego zarządzania jego talentami a także czerpania z tych talentów przez organizację.

Podczas pierwszej prelekcji rozpoczynającej wydarzenie pt. HR przyszłością CSR? Rola zarządzania różnorodnością oraz zarządzania poprzez wartości w  miejscu pracy. Paweł Niziński, prezes GoodBrand & Company CEE, wydawca magazynu „CR Navigator”, zwrócił uwagę na wyczerpanie dotychczasowych paradygmatów w CSR, nową rolę kultury organizacyjnej oraz konieczność upodmiotowienia pracowników. Zauważył też, że czerpanie z obecnej wewnątrz organizacji różnorodności i zapewnienie harmonijnej współpracy całemu zespołowi jest nie tylko coraz bardziej popularnym trendem w branży HR,  ale stanowi także szerokie pole do poszukiwania nowych rozwiązań dla rozwoju organizacji. Dlatego, jego zdaniem, aktualnie to zarządzanie różnorodnością wyznacza również liderom CSR zupełnie nowe obszary działań i wyzwań.

Gościem specjalnym wydarzenia był Miguel Gurrola – ekspert w zakresie wdrażania strategii różnorodności do międzynarodowych organizacji, na co dzień związany z ITIM International. Prelegent podczas swojego wystąpienia opowiadał, w jaki sposób wprowadzenie zarządzania różnorodnością może stanowić o przewadze konkurencyjnej organizacji. Poruszał m.in. kwestie różnic kulturowych i konieczność dostrzegania w odmienności kulturowej mocnych stron zespołu, które mogą zostać wykorzystane w biznesie. W swojej prezentacji prelegent przywołał wyniki badań Hofstede Centre określających różne rodzaje kultur organizacyjnych i poziom ich uwrażliwienia na zagadnienie różnorodności.

Strategiczny i praktyczny wymiar zarządzania różnorodnością przedstawiła Dorota Strosznajder, pełnomocnik zarządu ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska, w wystąpieniu pt. Skuteczne zarządzanie różnorodnością w międzynarodowej korporacji. – Rośnie społeczno-ekonomiczna rola kobiet, na rynek pracy weszło pokolenia Y, różniące się w swoich potrzebach od wcześniejszych pokoleń pracowników, społeczeństwa starzeją się a czas aktywności zawodowej musi ulec wydłużeniu. To globalne wyzwania, przed którymi staje każda międzynarodowa firma i na które odpowiedzią może być skutecznie wdrożona strategia różnorodności – powiedziała Dorota Strosznajder.

O tym, jak będzie wyglądała organizacja przyszłości, w której będzie spotykać się aż 5 pokoleń pracowników, i w jaki sposób skutecznie nią zarządzać z perspektywy menedżera, mówił Jacek Jakubowski, coach, superwizor Grupy TROP. Trener w swoim wystąpieniu odniósł się do zachodzących na oczach pracowników zmian w organizacjach, którym ulegają i z którymi muszą sobie radzić. Zdaniem prelegenta współczesne organizacje nie tylko wprowadzają zmiany, które odczuwają pracownicy, ale same również ulegają temu procesowi – na przestrzeni lat przestały być skostniałą i formalną strukturą, w której praca polega na powtarzaniu pewnych czynności, a stały się miejscem, gdzie pracownicy nieustannie uczą się, przechodzą przez nowe doświadczenia i dbają o własny rozwój.

Natomiast dr Monika Biłas-Henne i dr Karolina Mazurowska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie podzieliły się z uczestnikami praktycznymi poradami, w jaki sposób radzić sobie z barierami międzykulturowymi, na które napotykamy pracując w międzynarodowym środowisku i, tym samym, podnosić jakość pracy.

Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny z udziałem liderów opinii w dziedzinie różnorodności, którego tematem przewodnim były potencjał i bariery związane z wprowadzaniem różnorodności do organizacji w kontekście korzyści biznesowych i społecznych. W dyskusji, prowadzonej przez Pawła Oksanowicza, dziennikarza Radia PIN, swoje poglądy na ten temat przedstawili: Maciej Byczkowski, fotograf, podróżnik, ekspert ds. zarządzania informacją i ochrony danych, ENSI, dr Elwira Gross-Gołacka, Dyrektor Generalna z Ministerstwa Gospodarki, Ewa Leśnowolska (d. Wojsławowicz) – menedżerka projektów w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynatorka Karty Różnorodności w Polsce, Marcelina Pytlarczyk, ekspertka ds. społecznej odpowiedzialności biznesu w Orange Polska, Dorota Strosznajder, pełnomocnik ds. odpowiedzialności społecznej w Henkel Polska oraz Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel UN Global Compact w Polsce. Rozmówcy wspólnie zastanawiali się, jak powinien wyglądać ideał organizacji zarządzanej z wykorzystaniem różnorodności, jakie są bariery, które mogą się pojawić przy wdrażaniu tego typu strategii, oraz jakie wymierne korzyści daje organizacjom polityka różnorodności.