Pokolenie Y szuka pracodawcy z misją

20 stycznia 2015

Jak wynika z najnowszego raportu Deloitte „Mind the gaps. The 2015 Deloitte Millennial Survey” (2015) 6 na 10 pracowników  z pokolenia Y przy wyborze pracodawcy zwraca uwagę na misję firmy i realizowane przez nią cele. Millenialsi oczekują od biznesu angażowania się w sprawy społeczne czy środowiskowe. Biznes to nie tylko praca przy biurku, ale i realizowanie wyższych idei – twierdzą. Dlatego coraz częściej firmy podejmują takie działania CSR, które mogą być również istotne z punktu widzenia pokolenia Y.

Według najnowszego raportu Deloitte, 75% przebadanych przedstawicieli pokolenia Y (czyli osób urodzonych po 1982 r.) uważa, że firmy są za bardzo skupione na swoich własnych celach, zamiast skierować większą uwagę na potrzeby społeczeństwa. Zdaniem młodych pracowników, biznes za mało angażuje się w poprawę warunków życia oraz w kwestie społeczne i związane ze środowiskiem.  77% respondentów aktywnych w mediach społecznościowych deklaruje, że misja firmy była jednym z ważniejszych kryteriów, skłaniających ich do wyboru obecnego pracodawcy.

Dla 6 na 10 badanych przez Deloitte przedstawicieli pokolenia Y poczucie wspólnego celu to ważny powód wyboru pracodawcy. Wyniki raportu dowodzą, że młodzi pracownicy nie skupiają się dziś wyłącznie na wykonywaniu standardowych obowiązków, ale zwracają uwagę także na inne aspekty pracy. Po pierwsze, firmy powinny dziś kształtować kulturę pracowniczą, w której każdy członek zespołu rozumie swoje miejsce w firmie, a także ma świadomość wartości wykonywanych obowiązków dla całej organizacji. Po drugie, oprócz głównych celów biznesowych firmy Millenialisi powinni mieć możliwość realizowania zarówno rozwijających ich projektów z innych obszarów biznesu, jak i licznych inicjatyw CSR. Obserwujemy ten trend także wśród swoich pracowników, dlatego staramy się wprowadzać rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom młodych specjalistów, takie jak wewnętrzne grupy projektowe, programy rozwoju kariery czy też inicjatywy proekologiczne i prospołeczne – komentuje Marcin Tchórzewski, Dyrektor Zarządzający Globalnego Centrum Finansowego Arla Foods.

Millenialsi jako priorytetowe wskazują wkład firm w życie lokalnych społeczności. W porównaniu do starszych pracowników mniejsze znaczenie ma dla nich dochód oraz krótkoterminowe cele finansowe.

Młodzi ludzie od biznesu oczekują angażowania się w sprawy społeczne, środowiskowe czy związane z poprawą jakości przestrzeni miejskiej. Jednym z takich projektów jest realizowany przez Skanska „Archipelag Wysp” na warszawskiej Woli. Jest to unikatowe w skali kraju partnerstwo publiczno-prywatne, w które zaangażowało się już kilkuset mieszkańców, fundacje, władze lokalne i przedstawiciele biznesu. To jeden z pierwszych przykładów placemakingu w Polsce. Doświadczenia zza oceanu pokazują, że tego typu inicjatywy wpływają pozytywnie na klimat inwestycyjny i sprawiają, że w mieście po prostu żyje się lepiej. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza dla przedstawicieli pokolenia Y – mówi Jakub Zagórski, dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu Skanska Residential Development Poland.

Placemaking to stosunkowo nowy trend w Europie, który polega na tworzeniu otwartych miejsc w przestrzeni wspólnej, odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnych. Jest to jeden z dobrych przykładów zaangażowania biznesu w sprawy społeczne, który idzie w parze z oczekiwaniami i wartościami generacji Y.

Badanie Deloitte zostało oparte na opiniach ponad 7 800 przedstawicieli pokolenia Y, reprezentujących 29 krajów z całego świata. Respondenci posiadali wykształcenie wyższe i byli zatrudnieni na pełen etat, najczęściej w dużych organizacjach, liczących ponad 100 pracowników. Badanie przeprowadzono w okresie październik – listopad 2014 w Internecie. Raport opublikowano w styczniu 2015 r.

Raport można przeczytać TUTAJ.