Podsumowanie webinaru „Rekrutacja, zatrudnienie i adaptacja cudzoziemców. Od działań HR do działań CSR”

26 października 2018

W ramach działań programu Karta Różnorodności 25 października Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizowało webinar „Rekrutacja, zatrudnienie i adaptacja cudzoziemców. Od działań HR do działań CSR”.

Prowadząca webinar Janina Owczarek zwróciła uwagę na rosnącą liczbę zatrudnianych cudzoziemców przez polskie firmy. Skupiają się one przede wszystkim na aspektach formalno-prawnych związanych z polskim prawem migracyjnym. Tymczasem o wiele istotniejsze są kwestie dotyczące adaptacji i integracji cudzoziemskich pracowników i ich rodzin w nowym miejscu pracy i życia. Właśnie dobrym praktykom z tego zakresu ekspertka poświęciła wiele czasu. Etyczna rekrutacja i adaptacja cudzoziemskich pracowników mogą mieć znaczący wpływ na dobre funkcjonowanie organizacji. Poprzez uważną politykę kadrową wobec nich, mogą mieć pozytywny wpływ na ich decyzję o związaniu się z firmą na dłużej oraz na lepsze wykorzystanie ich potencjału i wielokulturowych zespołów.

POBIERZ PREZENTACJĘ >>