Podpisywanie Karty Różnorodności w Poznaniu

22 października 2012

17 października br. w Poznaniu w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, odbyła się konferencja „Wielkopolskie Forum CSR” organizowana przez Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych im. Cyryla Ratajskiego, Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz Konińską Izbę Gospodarczą w ramach projektu „Wielkopolski Klub CSR – budowanie platformy promocji i wymiany doświadczeń CSR w Wielkopolsce”. Patronat nad wydarzeniem objął portal www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Podczas konferencji przedstawione zostały dobre praktyki przedsiębiorców – członków Wielkopolskiego Klubu CSR, którzy z sukcesem realizują strategie CSR w swoich firmach. Podczas spotkania ogłoszono również wyniki konkursu o tytuł Wielkopolskiego Grand Prix CSR, który odbywał się pod honorowym patronatem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz – Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Pana Piotra Florka – Wojewody Wielkopolskiego, Pana Leszka Wojtasiaka – Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pana Jana Grabkowskiego – Starosty Poznańskiego.

Magdalena Andrejczuk  przedstawicielka Forum Odpowiedzialnego Biznesu,  przedstawiła informacje na temat inicjatywy „Karta Różnorodności”. Jest ona zobowiązaniem, które obliguje do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością, a także aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy. Reprezentaci firm mogli podczas konferencji symbolicznie podpisać Kartę Różnorodności.

Pierwsze miejsce w Kategorii Nagrody Głównej otrzymała firma GRUPA RABEN, która wdraża standardy postępowania z klientami, pracownikami, kontrahentami oraz przez to zmienia kulturę organizacyjną. Poza tym firma realizuje działania skierowane do społeczności lokalnej, a także wprowadza inwestycje społeczne.

Bożena Breczko, redaktor programu „BIZON – Biznes Odpowiedzialny i Nowoczesny”, wręczyła Nagrodę „Eko-Bizon” firmie COCA-COLA HBC POLSKA Sp. z o.o., w kategorii „Innowacyjnść i wrażliwość ekologiczna”. Firma została doceniona za działalność związaną z edukacją, sportem oraz ochroną środowiska.

Firmy nagrodzone w Konkursie Wielkopolskie Grand Prix CSR:

GRUPA ŻYWIEC S.A za I miejsce w kategorii FIRMA DUŻA
ZAKŁAD WYTWARZANIA ARTYKUŁóW ŚCIERNYCH ANDRE ABRASIVE ARTICLES – ROBERT ANDRE za I miejsce w kategorii FIRMA ŚREDNIA
LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA SP.J. za I miejsce w kategorii FIRMA MAŁA
POZNAŃSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  za I miejsce w kategorii FIRMA MIKRO
Nagroda Kapituły Honorowej dla POLYCHEM SYSTEMS SP. Z O.O.
Naroda Honorowa dla GAJA GRAŻYNA JĘDRZEJCZAK

W drugiej części Forum prelekcję pt.: „Kryzys a myślenie w kategoriach etyki” wygłosił prof. dr hab. Jacek Sójka – Kierownik Zakładu Etyki Gospodarczej Instytutu Kulturoznawstwa UAM Poznań. Zostały przedstawione też dobre praktyki firm.

Źródło: materiały prasowe