Podpisywanie Karty Różnorodności podczas Targów CSR

3 kwietnia 2012

Targi CSR to unikalne wydarzenie, w trakcie którego swoje społecznie odpowiedzialne działania zaprezentowały firmy oraz organizacje pozarządowe. Swoje stoisko miała również inicjatywa Karta Różnorodnosci.

Każdy uczestnik i uczestniczka Targów CSR mógł/a podpisać symbolicznie Kartę Różnorodności i tym samym poprzeć ideę zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Na Karcie wzorowanej na tej podpisanej przez Prezesów i Prezeski podczas konferencji inauguracyjnej Karty Różnorodności podpisało się kilkadziesiąt osób. Dzięki inicjatywie dowiedzieli się o tym, czym jest Karta i na czym polega.

Blisko 70 firm i organizacji zaprezentowało swoje działania na rzecz pracowników, konsumentów, społeczeństwa oraz środowiska naturalnego w trakcie czwartych Targów CSR zorganizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w dniu 29 marca 2012 roku w Centrum Nauki Kopernik. Organizatorzy zadbali, aby Targi były społecznie i środowiskowo odpowiedzialne.