Po pierwsze zmiana myślenia

19 listopada 2014

Krótka rozmowa z Manfredem Wondrakiem, jednym  z tworców austriackiej Karty Różnorodności, założycielem firmy factor-D Diversity Consulting GmbH.

manfred-wondrakManfreda mieliśmy okazję spotkać podczas High Level Event w Paryżu, który poświęcony był zarządzaniu różnorodnością. Zadaliśmy mu cztery krótkie pytania, związane zarówno z samym procesem zarządzania różnorodnością, jak i Kartą.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Jakie są 3 najważniejsze rzeczy, gdy zaczynamy zarządzać różnorodnością w organizacji?

Manfred Wondrak: Po pierwsze, zmiana sposobu myślenia – bez niej nic nie zmienimy. Następnie długofalowe, stałe zaangażowanie. Trzecią kwestią jest coś, co najłatwiej można przetłumaczyć z austriackiego jako moc, odwaga – chęć i dokonania zmiany, i podjęcia działań na tym polu.

FOB: Dlaczego wierzysz, że zarządzanie różnorodnością w firmach ma sens? Jaki był powód, dla którego zająłeś się tym tematem?

Manfred Wondrak: Jestem idealistą, mam poczucie misji. Uważam, że różnorodność jest w gruncie rzeczy ważna dla każdego z nas. Nie mam tu na myśli jedynie zarządzania różnorodnością w kontekście biznesu, lecz w szerszym kontekście, jako wsparcie dla całego społeczeństwa.

FOB: Jakie największe wyzwania stoją przed zarządzaniem różnorodnością w Austrii?

Manfred Wondrak: Moim zdaniem jest to walka z nieuświadomionymi uprzedzeniami.
Jawna, aktywna dyskryminacja, jaką znaliśmy do tej pory co prawda zanika, lecz pewne, w gruncie rzeczy podświadome zachowania w dalszym ciągu są bardzo widoczne. Sądzę, że właśnie na tym polu powinniśmy jako Karta najbardziej racować.

FOB: Proszę podaj 3 przedsiębiorstwa, które Twoim zdaniem są najbardziej zaawansowane w zakresie zarządzania różnorodnością w Austrii?

Manfred Wondrak: Sądzę, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o największe firmy postawiłbym IBM. Kolejną bez wątpienia będzie UnitCargo – firma, która brała udział w dzisiejszym panelu w czasie High Level Event. To przykład rodzimej austriackiej firmy, która wdrożyła bardzo zaawansowane procedury w zakresie zarządzania różnorodnością.  Jeżeli chodzi instytucje publiczne, to sądzę, że najlepiej radzi sobie na tym polu Uniwersytet Medyczny w Wiedniu.

FOB: Dziękujemy za rozmowę.

Wywiad przeprowadzili: Piotr Domański i Ewa Leśnowolska.