Plaże dostępne dla wszystkich

23 sierpnia 2016

plaże dostFundacja Machina Fotografika opublikowała raport poświęcony dostępności polskich plaż dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja prowadziła działania w 10 nadmorskich gminach, aby wspólnie z władzami i mieszkańcami wypracować rozwiązania, które przyczynią się zwiększenia dostępności polskich plaż dla osób o różnym stopniu sprawności ( ruchu, słuchu, wzroku, z niepełnosprawnością intelektualną i ukrytą), aby plaże były przestrzenią dostępną dla wszystkich – dla osób starszych, osób z dziećmi w wózkach, dzieci i osób niskiego wzrostu, także turystów/turystek.

Machina Fotografika jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od marca 2016 roku.

Publikacja podsumowująca projekt dostępna jest tutaj.

Działania przeprowadzone i planowane w ramach projektu:

  • 10 konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców_nek wybranych 10 gmin przy wsparciu 7­osobowego zespołu specjalistów_ek: osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, architektów_ek pracujących w nurcie projektowania uniwersalnego, specjalistów_ek ds. dostępności.
  • przygotowanie 10 rekomendacji architektonicznych do planów zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody, które uwzględnią różnorodne potrzeby takich grup jak: osoby z niepełnosprawnościami, osoby z dziećmi, osoby starsze, osoby po czasowych wypadkach, osoby wypoczywające nad polskim morzem (np. rowerzyści_stki).
  • Utworzenie 10 Klubów Doradczych złożonych z mieszkańców_nek Gmin, w których odbyły się konsultacje społeczne. Członkinie_owie tych klubów poprzez udział w serii specjalistycznych szkoleń nabędą kompetencje umożliwiające im dalsze pilotowanie, doradzanie, wspieranie i monitorowanie samorządów w zakresie wprowadzania zmian zarekomendowanych w wypracowanych przez nas wspólnie planach zagospodarowania terenów zielonych z dostępem do wody.
  • 10 filmów instruktażowo-edukacyjnych – które w praktyczny sposób przybliżą proste i ekonomiczne rozwiązania zwiększające dostępność przestrzeni publicznej z uwzględnieniem potrzeb różnych grup osób i przybliżające zasady projektowania uniwersalnego. Filmy będą m.in. emitowane w sieci multiplexów.
  • Publikacja (1000 egz.), zawierająca scenariusz modelowych partycypacyjnych konsultacji społecznych, 5 projektów niskokosztowych, bezpiecznych rozwiązań architektonicznych zwiększających dostępność miejsc użyteczności publicznej, ABC projektowania uniwersalnego, listę sprawdzająca stopień dostępności danego miejsca (różne ograniczenia sprawności).
  • opracowanie listy rekomendowanych biur architektonicznych i projektowych, czyli takich biur które zadeklarują projektowanie budynków i miejsc użyteczności publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego dostępnego dla wszystkich.

Wśród Gmin, które brały udział w projekcie są Jastarnia, Kołobrzeg, Władysławowo, Międzyzdroje, Łeba, Choczewo, Rewal, Gdańsk, Gdynia, Darłowo, Krynica Morska.

źródło: materiały Fundacji Machina Fotografika