Pierwszy Diversity Day w Niemczech

16 kwietnia 2013

Niemiecka Karta Różnorodności 11 czerwca organizuje pierwszy, ogólnokrajowy Dzień Różnorodności „Embrace Diversity”, do którego zapraszają firmy, organizacje i instytucje z całych Niemiec.

Kiedy? 11 czerwca 2013

Co? W ramach pierwszego niemieckiego Dnia Różnorodności, osobistości polityki, biznesu i społeczeństwa razem w Berlinie podsumują zarządzanie różnorodnością w Niemczech. Powiązane ze sobą, firmy, władze publiczne i instytucje będą tworzyć swoje własne kampanie na temat różnorodności

Gdzie? Miejsca i aktywności w Niemczech będą publikowane na mapie stronie: www.deutscher-diversity-tag.de

Kto? Stowarzyszenie Charta der Vielfalt e.V.jest inicjatorem akcji i zachęca wszystkie firmy, władze publiczne i instytucje do udziału.

Dlaczego? Zarządzanie różnorodnością jest uznanym strategicznym podejściem do wychodzenia naprzeciw społeczno-politycznym wyzwaniom, takim jak: globalizacja, zmiany demograficzne i niedobór wykwalifikowanych pracowników. Dzień Różnorodnośći jest szansą na prezentację szerokiej publiczności nowych idei różnorodności i innowacyjnych podejść.

Strona internetowa: www.deutscher-diversity-tag.de