Pierwszy anglojęzyczny przewodnik po zarządzaniu różnorodnością w Polsce!

15 kwietnia 2014

Ukazała się angielska wersja publikacji „Łączy  nas różnorodność!” („Diversity Unites Us!”), którą wydaliśmy w październiku zeszłego roku. Jest to pierwszy polski przewodnik po zarządzaniu różnorodnością z pomocą Karty Różnorodności. Teraz dostępny również po angielsku!

Premiera publikacji miała miejsce podczas High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth” w Warszawie w październiku 2013 roku. Teraz oddajemy w ręce czytelników wydanie w wersji angielskiej, a w niej dobre praktyki polskich firm w zakresie zarządzania różnorodnością, inspirujące wywiady, praktyczne wskazówki oraz informacje na temat europejskiego kontekstu Kart Różnorodności.

Wydawnictwo jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich zainteresowanych polityką różnorodności, w szczególności pracodawców, którzy coraz częściej zauważają, że ich zespoły stają się bardziej zróżnicowane pod względem: wieku, płci, narodowości, wykształcenia, stanu zdrowia czy statusu rodzinnego. Wielu z nich wdraża specjalne mechanizmy umożliwiające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Nie wynika to tylko z chęci budowania pozytywnej atmosfery wśród pracowników. Utrzymywanie wykwalifikowanej kadry, wspieranie rozwoju zatrudnionych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, budowanie wizerunku zaufanego i odpowiedzialnego pracodawcy to biznesowe korzyści, wynikające z polityki zarządzania różnorodnością w firmie.

Przewodnik „Łączy nas różnorodność” („Diversity Unites Us!”) to podsumowanie tego, co w temacie zarządzania różnorodnością w biznesie udało się do tej pory osiągnąć w Polsce. Karta Różnorodności może stać się niewątpliwie pierwszym krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania procesu zarządzania różnorodnością w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja z języka polskiego na  angielski została przetłumaczona na zasadach wolontariatu przez Martę Szymańską. Serdecznie dziękujemy!