Pewność siebie u kobiet i mężczyzn dzieli przepaść

4 lipca 2019

Opublikowano wyniki kwietniowego badania amerykańskiego The National Bureau of Economic Research. Na podstawie ich można wyciągnąć następne wnioski: dziewczynki, które w wieku 9-12 lat były otoczone osiągającymi wysokie wyniki w nauce chłopcami, 14 lat później rzadziej kończyły studia, osiągając stopień magistra. Co więcej, odnoszący sukcesy koledzy wpływali na ich stopień zainteresowania matematyką i przedmiotami ścisłymi. Później, jako dorosłe już kobiety, w wieku 26-32 lata częściej wybierały macierzyństwo i przez to miały mniejszy udział w rynku pracy. 

Wygląda na to, że tzw. „confidence gap”, czyli różnica w poziomie pewności siebie kobiet i mężczyzn, to jeden z bardzo ważnych czynników, które odpowiadają za mały odsetek płci żeńskiej w branży technologicznej. Takie zjawisko może tłumaczyć rezultat badań międzynarodowej organizacji działającej na rzecz kobiet w IT Geek Girls Carrots, z których wynika, że 53% kobiet pracujących w branży i aż 61% pracujących poza nią uważa, że kobiecie trudniej niż mężczyźnie jest poradzić sobie w nowych technologiach. 24% nie postrzega płci jako czynnika różnicującego.  Jako najważniejszy powód gorszych perspektyw dla kobiet badane podają fakt, że same one wykluczają dla siebie taką możliwość z uwagi na panujące stereotypy i role społeczne (76%).

Dobrym sposobem na zrównanie szans kobiet i mężczyzn dorosłym życiu mogą być programy skierowane do dzieci i młodzieży, których w Polsce powstaje coraz więcej. Ich skuteczność będzie mogła jednak zostać zmierzona dopiero w odległej przyszłości.

Źródło: capgeminipolska.prowly.com