Patronat Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania

25 lutego 2016

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 5 lutego 2016r. honorowy patronat nad programem Karta Różnorodności w Polsce objął Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Pan Wojciech Kaczmarczyk.

Pan Wojciech Kaczmarczyk, jest trzecim Pełnomocnikiem Rządu, który objął Kartę Różnorodności patronatem. Od swojej inauguracji w 2012 r., nasz program działał pod patronatami dwóch kolejnych Pełnomocniczek Rządu do spraw Równego Traktowania – Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz Małgorzaty Fuszary.