Parlament Europejski rozpoczął nową erę w zakresie raportowania danych pozafinansowych

22 kwietnia 2014

Dokładnie rok po rozpoczęciu prac legislacyjnych Parlament Europejski uchwalił dyrektywę nakładającą obowiązek raportowania danych pozafinansowych na największe firmy w Unii Europejskiej. Wynikiem głosowania, które odbyło się 15 kwietnia ma być poprawa transparentności około 6000 przedsiębiorstw.

Dyrektywa będzie teraz wdrażana do systemów prawa krajowego przez państwa wspólnoty. Obejmie przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników. Działać będzie w myśl zasady „raportuj lub wyjaśnij”, co oznacza, że firmy, które nie ujawnią szczegółów swojej działalności, w tym polityki różnorodności będą zmuszone do wyjaśnienia powodów zaniechań.

Jednym z kluczowych celów dokumentu jest zwiększenie różnorodności składu organu spółki poprzez większą przejrzystość. Organy spółki, których członkowie mają podobne wykształcenie i doświadczenie zawodowe, pochodzenie geograficzne, są w podobnym wieku lub są tej samej płci, mogą doświadczać syndromu wąskiego „myślenia grupowego”. Jego efektem najczęściej jest nieskuteczna kontrola decyzji kierownictwa, gdyż brak różnych punktów widzenia, wartości oraz kompetencji może ograniczać liczbę dyskusji, pomysłów i kontrowersji na forum organu spółki. Może prowadzić to także do mniejszej akceptacji innowacji proponowanych przez kierownictwo.

Nieadekwatne praktyki w zakresie rekrutacji członków organu spółki, w ramach których często zbytnio zawęża się grono kandydatów, skutkują podtrzymywaniem tradycji rekrutacji członków o podobnych profilach.

Kolejnym elementem pogłębiającym problem jest niedostateczna przejrzystość informacji o różnorodności składu organu spółki, ponieważ poziom informacji oraz zakres, w jakim podawane są one do wiadomości publicznej, są często niewystarczające.

Wspomniana niedostateczna różnorodność składu organu spółki oraz brak przejrzystości mogą zatem prowadzić do tego, że spółki będą gorzej zarządzane oraz będą mniej sprzyjały włączeniu społecznemu i innowacjom, w związku z czym będą wnosić mniejszy wkład we wzrost gospodarczy.

Dyrektywa zachęca firmy do publikacji raportów opartych o uznane międzynarodowe standardy. Wymienia się w śród nich między innymi: GRI, UNGP, OECD Guidelines i normę ISO 26000.

Źródło: EUROPA.EU