Panel na temat praw pracowników cudzoziemskich w Polsce

2 czerwca 2015

Serdecznie zapraszamy na panel „Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich w Polsce” organizowany przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Odbędzie się on 16 czerwca br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie.

Panel poświęcony będzie problemowi wykorzystania pracowniczego, który coraz częściej dotyka cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce. Osoby uczestniczące w panelu nakreślą skalę tego zjawiska, jak również wspólnie zastanowią się jak mu zapobiegać i jak stworzyć odpowiednie systemy ochrony praw pracowników. Kwestie te ujęte zostaną w szerszym kontekście potrzeby obecności cudzoziemców w Polsce w związku z kryzysem demograficznym. W panelu uczestniczyć będą zarówno osoby reprezentujące organizacje pozarządowe (w tym organizację założoną przez imigrantów z Ukrainy), jak i administrację, biznes i naukę, co umożliwi spojrzenie na zagadnienie z różnych perspektyw.

Na spotkanie serdecznie zapraszamy przedstawicieli/-ki mediów, organizacji pozarządowych działających na rzecz migrantów (w tym organizacji migranckich), przedstawicieli/-ki świata nauki, instytucji publicznych oraz wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem. Wstęp wolny.

Zgłoszenia udziału w wydarzeniu oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: k.mazurczak@interwencjaprawna.pl.

Panel „Wyzwania demograficzne a ochrona praw pracowników cudzoziemskich w Polsce”

16 czerwca 2015, godz. 10.00-14.30
Pałac Staszica, Sala Lustrzana (I piętro)
ul. Nowy Świat 72, Warszawa

10.00-10.10 – Otwarcie konferencji
10.10-10.45 – Uroczyste wręczenie dyplomów habilitacyjnych i  doktorskich,
prof. dr hab. Andrzej Bierć, Przewodniczący Rady Naukowej INP PAN,
prof. dr hab. Władysław Czapliński, dyrektor Instytut Nauk Prawnych PAN
10.45-11.00 – Przerwa
11.00-11.30 – Wykład wprowadzający, dr Witold Klaus, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Instytut Nauk Prawnych PAN
11.30-13.30 – Panel:

  • Myroslawa Keryk, Fundacja „Nasz Wybór”, Uczelnia Łazarskiego
  • dr Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego
  • Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta (tbc)
  • Kaja Kwaśniewska, Europejskie Forum Właścicielek Firm
  • Katarzyna Słubik, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
  • Moderacja: Roman Kurkiewicz,  publicysta, wykładowca Collegium Civitas

13.30-14.30 – Obiad

Źródło: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.