Pandemia obnażyła i pogłębiła nierówności płciowe

3 lutego 2021

Na całym świecie światowi przywódcy i przywódczynie oraz działaczki i działacze na rzecz praw kobiet planowali obchodzić w 2020 rocznice kluczowych wydarzeń i momentów, które wzmocniły pozycję kobiet także w ujęciu prawa międzynarodowego, takich jak np. Deklarację Pekińską i Platformę Działania, przyjęte w 1995 r. Pandemia COVID-19 zniweczyła jednak te plany. 

Pandemia koronawirusa i związane z nią skutki społeczno-ekonomiczne sprawiły, że wiele starań i rozwiązań, wypracowanych z trudem przez ostatnie dwie dekady, zostało zahamowanych i ograniczonych. Prawa i sytuacja kobiet pogorszyły się na tyle, że mówić można wręcz o cofnięciu się w tych obszarach o wiele lat wstecz.

Pracownice służby zdrowia są się na pierwszej linii frontu pandemii COVID-19 i narażając swoje życie. Pandemia powoduje także rosnącą skalę skrajnego ubóstwa, dotykającego najbardziej kobiety. COVID-19 spowodował, że zatrzymany został dotychczasowy trend związany z postępem w zakresie równości płci. Koronakryzys dotyka szczególnie osoby pracujące w szarej strefie oraz pełniące nieodpłatnie role opiekuńcze – a wśród nich przeważają kobiety.

Więcej informacji o tym, jak pandemia COVID-19 wpływa na realizację zadań określonych w Agendzie 2030, związanych z sytuacją kobiet, znajduje się w raporcie „Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020” dostępnym w bazie wiedzy portalu Odpowiedzialnybiznes.pl >>

Źródło: unwomen.org