Oświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wydarzeń 7-8 sierpnia w Warszawie

13 sierpnia 2020

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz  podmiotów, które postanowiły przyłączyć się do tej inicjatywy. Lista organizacji jest otwarta.

Oświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w sprawie wydarzeń 7-8 sierpnia w Warszawie

Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jako największa w Polsce organizacja zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób, koordynująca w Polsce Kartę Różnorodności, zrzesza firmy, które w swojej codziennej działalności dążą do zrównoważonego rozwoju swoich organizacji i ich otoczenia. Identyfikujemy się z wartościami takimi jak: poszanowanie dla różnorodności i przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i poza nim, a jako podstawę i punkt wyjścia dla tych działań uznajemy uniwersalne i niezbywalne prawa człowieka.

Wiemy, że budowanie włączających miejsc pracy i różnorodnych zespołów dobrze służy organizacjom, ale też społeczeństwu jako całości, które dzięki temu może czerpać z potencjału różnorodności. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy każda i każdy traktowany jest z godnością i szacunkiem. Dialog, współpraca, a przede wszystkim wzajemny szacunek są konieczne do wypracowania skutecznych odpowiedzi na wyzwania współczesnej Polski i zrównoważony rozwój naszego kraju. Jego niezbywalnym elementem jest spójność społeczna, której osiągnięcie jest niemożliwe bez podmiotowego traktowania wszystkich obywatelek i obywateli.

Tym samym wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie narastającą atmosferą pogardy wobec osób LGBT+, wreszcie wydarzeniami, które miały miejsce wieczorem i w nocy z 7 na 8 sierpnia w Warszawie.  

Każda i każdy z nas ma prawo do szacunku i godnego traktowania.

Na tym przekonaniu staramy się budować każdego dnia nasze organizacje. Dlatego nie zgadzamy się na wykluczanie ze wspólnoty żadnych grup mniejszościowych, bez względu na: płeć, wiek, przekonania, pochodzenie, niepełnosprawność czy inne cechy, w tym orientację seksualną i tożsamość płciową. Zachęcamy do sięgania po dialog jako narzędzie służące poznaniu potrzeb i poglądów oraz budowaniu partnerstw – z poszanowaniem różnic i odmiennych perspektyw oraz godności każdego człowieka.

Zarząd FOB:

Marzena Strzelczak – Prezeska 

Joanna Erdman – Członkini Zarządu

Monika Kulik– Członkini Zarządu

Irena Pichola – Członkini Zarządu

Katarzyna Teter – Członkini Zarządu

Dominika Bettman – Przewodnicząca Rady Odpowiedzialnego Przywództwa

Organizacje zrzeszone w Forum Odpowiedzialnego Biznesu (w kolejności alfabetycznej):

ABC-Czepczyński, BNP Paribas Bank Polska, Brown-Forman Polska, CCC, KPMG, Grupa Raben, Grupa VELUX, ING Bank Śląski, IKEA Polska, Henkel Polska, LPP, Santander Bank Polska, Tesco Polska, T-Mobile Polska, VIVE Group.

Inne organizacje:

 • ANG Spółdzielnia – Sygnatariusz Karty Różnorodności, 
 • CD PROJEKT S.A. – Sygnatariusz Karty Różnorodności,  
 • Centrum Lokalizacji CM – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k. – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k. – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • Dentsu Aegis Network Polska – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • DNB Bank Polska S.A. – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • Inna Fundacja  – Sygnatariusz Karty Różnorodności, 
 • Interkadra – Sygnatariusz Karty Różnorodności, 
 • LIDEX – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • Pfizer Polska – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c. – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Sygnatariusz Karty Różnorodności
 • AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Lista organizacji jest na bieżąco aktualizowana.