Ostatnie spotkanie grupy roboczej 50+ za nami! 

6 grudnia 2023

Grupa, koordynowana przez Kartę Różnorodności, rozpoczęła pracę 15 marca 2023 r. i zrzeszała przedstawicieli_ki firm dbających o dobre praktyki w tym obszarze. W skład grupy weszli_ły pracownicy_czki m.in. BNP Paribas, Philip Morris International, NatWest, Polpharma, Citi Solutions Center Poland czy Orange oraz eksperci_tki z różnych instytucji, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Grupa spotykała się cyklicznie, by omawiać wyzwania oraz potrzeby pracowników_czek 50+ w różnych obszarach. 

Podczas spotkania inauguracyjnego uczestnicy_czki dyskutowali_ły na temat realiów demograficznych i procesie starzenia się społeczeństwa polskiego oraz szans i wyzwań dla organizacji współpracujących z grupą 50+. Zagadnienie przybliżyły dwie badaczki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie: prof. Irena Kotowska oraz prof. Anna Ruzik-Sierdzińska.

Tematem kolejnego spotkania był ageizm. Podczas spotkania wystąpiły Aneta Kiełczewska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz językoznawczyni dr Małgorzata Majewska. Członkowie grupy wysłuchali wystąpienia o stereotypach, dyskryminacji i barierach związanych z wiekiem, które utrudniają zatrudnianie i rozwój osób 50+ w miejscu pracy, a także o roli języka w tych procesach. Została również poruszona kwestia wyzwań związanych z pełnieniem ról opiekuńczych w stosunku do dorosłych osób zależnych.

Trzecie spotkanie było poświęcone rozwiązaniom, mogącym zapewnić osobom 50+ możliwość dalszego rozwoju zawodowego. Obecne na spotkaniu ekspertki przybliżyły również kwestię sposobu wykorzystania nowych technologii, w tym AI, do tworzenia produktów oraz usług w sektorze opieki i zdrowia, a także do projektowania nowych rozwiązań dla konsumentów 65+. Ekspertkami były dr Anna Janowicz, prezeska Fundacji Hospicyjnej, Agnieszka Cysewska, dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Sopocie oraz Magdalena Zatorska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas czwartego ze spotkań uczestnicy_czki kontynuowali_ły temat programach rozwojowych, m.in. upskillingu i reskilligu oraz dobrych praktyk w  tym zakresie. W spotkaniu udział wzięli Marzena Rudnicka, fundatorka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, oraz Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Ostatnie spotkanie, które odbyło się 16 listopada 2023 r., poświęcone było wizerunkowi osób 50+ w przestrzeni publicznej. Prof. Anna Ruzik-Sierdzińska i prof. Irena Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej przedstawiły kontekst demograficzny osób 50+ na rynku pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50-64 w Polsce jest niższy niż średnia unijna, jednak dla osób z wykształceniem wyższym ta różnica jest znikoma.Z analizy przygotowanej przez FOB wraz z Instytutem Monitorowania Mediów na temat kontekstów, w jakich pisze się o osobach 50+ w mediach uczestnicy_czki dowiedzieli się między innymi, że 20% treści na temat rynku pracy dotyczy osób w tym przedziale wiekowym. Na zakończenie dr Barbara Frątczak-Rudnicka z Grupy 4P przedstawiła prezentację na temat dobrych praktyk komunikacji marketingowej do tej grupy odbiorców_czyń. Wynika z niej, że w ostatnich latach grupa 50+ adresowana jest coraz mniej stereotypowo, za to coraz bardziej inkluzywnie i pomysłowo, także na rynku polskim. Podkreśliła również potrzeby przedstawicieli_ek tej grupy, by w komunikacji marketingowej uznawać ich autonomię i możliwość posiadania własnych zainteresowań i celów, a także doceniać doświadczenie, zarówno życiowe, jak i zawodowe.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Podsumowaniem niemal rocznej pracy grupy roboczej będzie analiza tematyczna, która ukaże się w pierwszym kwartale 2024 roku.