Ostatnie dni na zgłaszanie dobrych praktyk zarządzania różnorodnością

8 września 2017

Jeszcze tylko do 13 września firmy, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i media, które chcą podzielić się swoimi pomysłami na zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy i poza nim, mogą zgłosić je do przygotowywanego przez firmę Henkel i platformę BE.NAVIGATOR, przeglądu „Praktycy o Różnorodności”. Projekt Karta Różnorodności jest patronem merytorycznym przedsięwzięcia.

Pięć organizacji, które otrzyma najwyższe oceny Jury, będzie miało możliwość zaprezentowania zgłoszonej praktyki podczas IV Kongresu Różnorodności 13 października b.r. w Och-Teatrze.

Podobnie jak w roku ubiegłym, prezentacje inicjatyw odbywać się będą bardzo dynamiczną metodą PechaKucha. Opisy praktyk zostaną także opublikowane w blogosferze BE.NAVIGATOR, w cyklu tematycznym dedykowanym tematyce różnorodności.

Przegląd „Praktycy o Różnorodności” po raz pierwszy został zrealizowany w ubiegłym roku podczas III Kongresu Różnorodności. Celem przeglądu jest promowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania różnorodnością i popularyzacja najlepszych praktyk z tego zakresu, zaobserwowanych w Polsce. Przedstawiciele biznesu, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i mediów będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, opowiedzieć o towarzyszących im wyzwaniach, a także pochwalić się efektami swoich działań.

Zgłoszenia ciekawych praktyk można przesyłać w terminie od 24 lipca do 13 września 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej be.navigator.pl.

Regulamin naboru do Przeglądu „Praktycy o Różnorodności” oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: [LINK ]

 

źródło: materiały organizatora