Ostatnie dni naboru do przeglądu „Praktycy o rożnorodności”

19 września 2016

1Program Karta Różnorodności patronuje tegorocznej edycji Kongresu Różnorodności, której po raz pierwszy będzie towarzyszył Przegląd „Praktycy o różnorodności”.

Inicjatywy można zgłasza już tylko do piątku 23 września!

W ramach przeglądu przedstawiciele wszystkich sektorów mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze zarządzania różnorodnością. Do wzięcia udziału w Przeglądzie zapraszane są zarówno MŚP, międzynarodowe korporacje, jak i organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne mogące pochwalić się ciekawymi inicjatywami i programami z obszaru zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Zgłoś praktykę

Prezentacje najlepszych inicjatyw wyłonionych w ramach Przeglądu odbywać się będą metodą Pecha Kucha. Jest to format multimedialnej, dynamicznej i inspirującej prezentacji, która pozwala na zaprezentowanie idei oraz uchwycenie esencji omawianego tematu. Ta formuła umożliwia z jednej strony zainspirowanie publiczności, z drugiej zaś zmusza do spojrzenia na temat z innej perspektywy. Inicjatywy zaprezentowane podczas Kongresu zostaną także opisane w blogosferze BE.NAVIGATOR w zakładce dedykowanej tematyce różnorodności.

Zgłoszenia dobrej praktyki do przeglądu można dokonać za pomocą formularza do 23 września br. Laureaci przeglądu zostaną wyłonieni w drodze oceny jury przeglądu złożonego z autorytetów polskiego rynku CSR: Marzeny Strzelczak, dyrektorki generalnej Forum Odpowiedzialnego Biznesu, prof. Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Pawła Nizińskiego, wydawcy BE.NAVIGATOR. Wyniki obrad zostaną ogłoszone 12 października. Przedstawiciele organizacji 6 najbardziej innowacyjnych i angażujących polskich dobrych praktyk, zostaną zaproszeni do zaprezentowania swojej praktyki podczas III Kongresu Różnorodności.

Regulamin naboru można znaleźć na stronie HTTP://BE-NAVIGATOR.PL/PL/KONGRES-ROZNORODNOSCI/ .