Osoby LGBT w miejscu pracy – podsumowanie spotkania

7 marca 2013

6.03.2013 odbyło się spotkanie programu edukacyjnego Karty Różnorodności pt. „Osoby LGBT w miejscu pracy”. Gościem spotkania był Tomasz Szypuła z LGBT Business Forum, który zaprezentował prezentację „Czy biznes może mieć wkład w równość?”.

Skrót LGBT oznacza: lesbijki, geje, osoby biseksualne i tranpłciowe.
Tomasz Szypuła swoje wystąpienie zaczął od wyjaśnienia, że orientacja seksualna jest jedną z przesłanek dyskryminacyjnych zawartych w Kodeksie Pracy, co wiąże się z tym, że w przypadku dyskryminacji na pracodawcy spoczywa odwrócony ciężar dowodu, czyli udowodnienie, że w firmie istnieją polityki i procedury zapobiegające dyskryminacji.

Podczas spotkania została też zaprezentowana aktualna (z maja 2012 roku) mapa Europy (Rainbow Map) przygotowywana przez organizację ILGA (ang. International Lesbian and Gay Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek i Gejów), która prezentuje miejsce, w których najlepiej i najgorzej się żyje osobom LGBT w Europie. Ranking przygotowywany jest na podstawie analizy prawodawstwa, ale też nastrojów społecznych czy indywidualnych ocen. Kraje, które osiągają najwyższe wyniki to: Wielka Brytania (21), Niemcy (20), Hiszpania (20), Belgia (17), Holandia (16). Polska ma 2 punkty (na 30 możliwych). Natomiast najgorzej sytuacja wygląda w Rosji, Turcji, Białorusi, Mołdawii, Macedonii i na Ukrainie, gdzie wręcz można mówić o łamaniu praw osób LGBT, przez tzw. zakaz propagandy homoseksualnej.

Prelegent zwrócił uwagę, że większość przedstawicieli społeczności LGBT nie mówi publicznie o swojej orientacji, z powodu uprzedzeń. Podkreślił też, że firmy powinny stosować politykę afirmacyjną oraz

Program edukacyjny Karty Różnorodności to dodatkowe, płatne uczestnictwo w specjalnym gronie firm, które pozwala na rozwój wiedzy i wymianę doświadczenia i dobrych praktyk w temacie zarządzania różnorodnością. W ramach programu m.in. odbywają się spotkania, organizowane są szkolenia oraz udostępniane jest narzedzie do raportowania Karty Różnorodności, tworzone są także materiały merytoryczne. Do programu może dołączyć każdy sygnatariusz Karty. W 2013 roku w programie uczestniczą firmy: Bank BPH, British American Tobacco Polska, CEMEX Polska Sp. z o.o., Danone, Deloitte Polska, Grupa Orbis, Grupa Żywiec, Kompania Piwowarska, KPMG, Nutricia, Orange Polska, PGNiG, Polska Telefonia Cyfrowa, Provident, Totalizator Sportowy. Opiekunem Karty Różnorodności w Polsce w 2013 roku jest Orange Polska.

Źródło: informacja własna