Osoby 50+ na rynku pracy

4 czerwca 2024

Jakie są największe wyzwania, z jakimi spotykają się osoby 50+ na rynku pracy? W jaki sposób pracodawcy mogą lepiej wspierać pracowników powyżej 50. roku życia? Jak technologia wpływa na zatrudnienie osób 50+? Odpowiedzi na te i inne pytania zawiera najnowsza analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W publikacji prezentowane są wnioski z dyskusji grupy roboczej, w której pracach uczestniczyli przestawiciele_ki organizacji i firm, które dbają o dobre praktyki w tym obszarze. Zachęcamy do lektury! 

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem publikacją podsumowującą prace prowadzone przez ostatni rok przez Zespół Karty Różnorodności w ramach grupy roboczej zgłębiającej temat osób 50+. To zbiór artykułów eksperckich i analiz, zapis rozmów oraz zestawienie dobrych praktyk pokazujących, jak dziś wygląda sytuacja tej grupy wiekowej na rynku pracy, a w szerszym ujęciu – w społeczeństwie. Znajdą tu Państwo materiały poświęcone demografii, aktywności zawodowej i edukacji, wizerunkowi osób 50+ w przestrzeni publicznej i komunikacji z konsumentami. Także wypowiedzi eksperckie na temat kryzysu psychicznego wieku okołoemerytalnego zarządzania wiekiem w miejscu pracy, potencjału wolontariatu w kontekście wydłużania aktywności i dobrostanu oraz przykłady ścieżek testowanych przez pracodawców czy proponowanych przez organizacje eksperckie i samorząd – mówi Marzena Strzelczak, doradczyni zarządu FOB ds. DEI.

Dlaczego osoby 50+?

Temat osób 50+ na rynku pracy jest istotny, ponieważ dotyczy dużej grupy społecznej, która często napotyka na bariery związane z zatrudnieniem, mimo posiadania cennego doświadczenia i umiejętności. Wyzwania takie jak dyskryminacja ze względu na wiek, szybki rozwój technologii i trudności w dostosowaniu się do nowych wymagań zawodowych mogą prowadzić do wykluczenia tej grupy z rynku pracy. To z kolei ma negatywne konsekwencje zarówno dla samych pracowników, jak i dla gospodarki, ograniczając różnorodność i potencjał zasobów ludzkich w firmach. Wspieranie osób 50+ w aktywności zawodowej jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Publikacja jest dostępna na stronie»