Organizacja pracy w czasie pandemii. Wyzwania dla HR w 2021

29 stycznia 2021

Co czeka HR w 2021 roku? Jak wskazują wyniki badania EY, Sygnatariusza Karty Różnorodności, będą to przede wszystkim praca hybrydowa, mierzenie efektywności, weryfikacja polityki wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych.

Do niedawna praca zdalna była stosunkowo rzadkim zjawiskiem. Wielu pracodawców dopiero zastanawiało się nad wprowadzeniem takiego rozwiązania lub oferowało je tylko wybranym pracownikom. Pandemia zmieniła ewolucję w rewolucję – praca świadczona spoza biura zostanie z nami na dłużej, a firmy chcące utrzymać lub zyskać pozycję lidera na rynku pracy będą musiały wprowadzić wiele zmian w obszarze HR.

Jak polscy pracodawcy mierzą się z nową rzeczywistością? Jakie wyzwania stoją przed przedstawicielami HR w 2021 roku? Tym tematom poświęcony jest raport EY zawierający wyniki badania trendów w zakresie nowego modelu pracy. Badanie zostało przeprowadzone wśród dyrektorów i menedżerów HR. W publikacji poruszane są też tematy takie jak praca hybrydowa, mierzenie efektywności, weryfikacja polityki wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych oraz wprowadzanie nowych form szkoleń.

Jak podkreślają autorzy/ki raportu, przed pracodawcami i działami HR stoi wiele wyzwań takich jak stosowanie efektywnych narzędzi służących do pracy zdalnej, dostosowanie procesów zarządzania ludźmi w zakresie zarządzania motywacją, doświadczeniem i efektywnością w tym dostosowania procedur i zaadresowanie potencjalnego ryzyka, które wiążą się z brakiem fizycznego nadzoru nad pracownikiem. Nowy model pracy wywarły także znaczny wpływ na ofertę świadczeń pozapłacowych, szkoleń oraz politykę wynagrodzeń.

Raport pobrać można tutaj >>