Open For Business Summit

10 czerwca 2022

Wraz z Open For Business zapraszamy na Open For Business Summit. Spotkanie stanowić będzie platformę do rozmowy o kosztach, jakie ponosi polska gospodarka w związku z dyskryminacją wobec społeczności LGBT+ w kraju. Wydarzenie odbędzie się 21 czerwca 2022 r. w Warszawie oraz online, rozpocznie się o godzinie 10:00 CET. Patronem Open For Business Summit jest Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wydarzenie organizowane jest w ramach Miesiąca Równości warszawskiej Parady Równości oraz jubileuszu 10-lecia Karty Różnorodności.

Program poświęcony będzie prezentacji argumentów za otwartością na społeczność LGBT+ w perspektywy krajowej gospodarki oraz indywidualnych przedsiębiorstw w oparciu o wyniki badań Open For Business i inne dane, którymi podzielą się uczestnicy spotkania. Wydarzenie skierowane jest do liderów i liderek środowiska biznesowego, osób decyzyjnych w obszarze kreowania polityki oraz działaczy i działaczek na rzecz praw człowieka.

REJESTRACJA >>

AGENDA WYDARZENIA:

10:00 – 10:30 Rejestracja

10:30 – 10:45 Oficjalne otwarcie konferencji

10:45 – 11:30 DEBATA: Ile kosztuje nas dyskryminacja osób LGBT+? Szerokie ujęcie ekonomiczne

Raport Open For Business wskazuje, że dyskryminacja społeczności LGBT+ każdego roku prowadzi w polskiej gospodarce do strat rzędu 4,6 mld – 9,5 mld zł, co przekłada się na ok 0,21% – 0,43% PKB. Firmy wykazujące się inkluzywnością wobec osób LGBT+ osiągają lepsze wyniki niż konkurencja, zarówno w ujęciu globalnym, jak i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Według EY, przedsiębiorstwa mające na pokładzie bardziej różnorodne zespoły mają 45% większe szanse, by zwiększyć swój udział na rynku. Co zrobić, by przestać ponosić wspomniane straty i budować sprawiedliwsze społeczeństwo?

Wstęp: Marcin Tomaszewski, Principal Economist, Economics, Policy, Strategy and Delivery, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

Moderacja: Daniel Rząsa, Redaktor Naczelny, 300gospodarka

Udział wezmą:

 • Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny w PwC Polska, były doradca ekonomiczny Prezydenta RP
 • James Hughes, Minister-Counsellor for Economic Affairs at the British Embassy
 • Ewa Balcerowicz, Wiceprzewodnicząca Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 • Marcin Tomaszewski, Principal Economist, Economics, Policy, Strategy and Delivery, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju11:30 – 12:30 DEBATA: Rozwój miast i regionów w obliczu dyskryminacji wobec osób LGBT+

Jak sytuacja osób LGBT+ wpływa na lokalny rozwój gospodarczy i społeczny zdaniem przedstawicieli samorządów? Jakie trudności napotykają lokalne władze, chcąc kreować otwarte i inkluzywne społeczności miast i wsi? Czy ośrodki miejskie dostrzegają związek pomiędzy swoją otwartością na różnorodność oraz perspektywami rozwoju i wzrostu?

Wstęp:

 • George Perlov, Interim Executive Director at Open For Business
 • Robert Biedroń, Poseł do Parlamentu Europejskiego, prezydent Słupska w latach 2014–2018

Moderacja: Michał Giersz, CD-Projekt

Udział wezmą:

 • Karolina Zdrodowska, Dyrektorka Koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, Urząd Miasta Warszawy
 • Jolanta Niezgodzka, Radna Miejska Wrocławia
 • Marek Szolc, Radny m.st. Warszawy
 • Nina Gabryś, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Równościowej

12:30 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 13:30 FIRESIDE CHAT: Kobiety LGBT+ w polskiej gospodarce

Jak otwarte wobec kobiet LGBT+ są polskie przedsiębiorstwa? Czy krajowa gospodarka daje im szansę, by w pełni wykorzystywały swój wyjątkowy potencjał? Rozmowa w formule “fireside chat” pozwoli rzucić nieco światła na najnowsze dane dotyczące tych zagadnień, podzielić się wnioskami nt. sytuacji społeczności kobiet LGBT+ na rynku, płynącymi ze spotkań, wywiadów i badań oraz zidentyfikować najlepsze praktyki biznesowe, które pozwolą uczynić rynek pracy w Polsce środowiskiem sprzyjającym kobietom LGBT+.

Udział weźmie: Danuta Sowińska, President of Diversity Polska Foundation

13:30 – 14:30 DEBATA: Napędzany dyskryminacją drenaż mózgów a biznes. Inkluzywność i otwartość jako broń w walce o talent

Jak sytuacja polskiej społeczności LGBT+ przekłada się na zjawisko drenażu mózgów w ujęciu rynku pracy? Czy biznes w kraju doświadcza niedoboru wykwalifikowanych, utalentowanych osób poszukujących zatrudnienia? Jak wykorzystać wewnętrzną politykę D&I skupioną wokół społeczności LGBT+, by budować utalentowane, innowacyjne zespoły? Czego MŚP mogą się nauczyć od dużych graczy rynkowych i czym różni się sytuacja wschodzących firm od firm o ugruntowanej pozycji?

Moderacja: Michał Giersz, CD-Projekt

Udział wezmą:

 • Magdalena Kotlarczyk, Country Director, Google Poland
 • Ela Bonda, Diversity and Inclusion Lead, NatWest
 • Maja Zabawska, Partner, Tax&Legal and Diversity & Inclusion Leader, Deloitte
 • Cezary Żelaźnicki, Legal Polska Managing Partner, CEE Inclusion & Diversity Leader, PwC

14:30 Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Dołącz do ekspertów w dziedzinie ekonomii, liderów środowiska biznesowego oraz przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych, działających w samym sercu polskiej społeczności LGBT+, którzy przyjrzą się przełomowym wynikom raportu Open For Business pt. Argumenty ekonomiczne przemawiające za inkluzją osób LGBT+ w Europie Środkowo-Wschodniej, podzielą swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami oraz podejmą próbę wskazania rozwiązań problemów i trudności, z którymi boryka się gospodarka, biznes oraz lokalne społeczności w Polsce w związku z dyskryminacją.

Rejestracja jest już otwarta i dostępna tutaj.

Transmisja na żywo dostępna będzie na tej stronie w języku polskim i angielskim