ONZ informuje o uprzedzeniach względem kobiet

24 sierpnia 2023

Raport Gender Social Norms Index (GSNI) opracowany przez Human Development Reports (ONZ) prezentuje globalny stan norm społecznych związanych z płcią. Zważając na wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet, twórcy badania dzielą się wnioskami na temat wciąż podtrzymywanych uprzedzeń i udzielają rekomendacji na rzecz równości płci.

Uprzedzenia ze względu na płeć są istotnym problemem na całym świecie. Gender Social Norms Index (GSNI) analizuje uprzedzenia wobec kobiet, uwzględniając postawy społeczne wobec ról kobiet w czterech kluczowych wymiarach:

  • politycznym,
  • edukacyjnym,
  • ekonomicznym,
  • fizycznym.

Indeks, obejmujący 85% światowej populacji, ujawnia, że blisko 9 na 10 osób żywi uprzedzenia wobec kobiet. Prawie połowa ludzi na świecie uważa, że mężczyźni są lepszymi przywódcami politycznymi niż kobiety, a dwie na pięć osób uważa, że mężczyźni są lepszymi menedżerami.

Bez walki z tendencyjnymi normami społecznymi dotyczącymi płci nie jest możliwe osiągnięcie równości płci ani Celów Zrównoważonego Rozwoju. Nieobiektywne normy społeczne związane z płcią ograniczają możliwości rozwoju kobiet, regulując zachowania i wyznaczając szkodliwe granice.

Uprzedzenia ze względu na płeć są wyraźne zarówno w krajach o niskim, jak i wysokim wskaźniku rozwoju społecznego (HDI). Utrzymują się we wszystkich regionach, niezależnie od dochodu, poziomu rozwoju i kultury, co stwarza globalny problem.

Raport dostępny tutaj»