Okulary Równości za 2014 – nabór zgłoszeń

2 lutego 2015

Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej prowadzi nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji „Okularów równości”. Do 10 lutego można zgłaszać kandydatury – zarówno do nagrody, jak i antynagrody – „Skierowanie do okulisty”. Zgłoszenia mogą nadsyłać osoby prywatne oraz organizacje i instytucje.

Zgłaszać można osoby publiczne, działaczy, aktywistów, organizacje oraz instytucje i firmy, a także osoby mniej znane, które w swoich środowiskach działają na rzecz poszanowania praw człowieka i sprzeciwiają się aktywnie wszelkim formom dyskryminacji.

Regulamin oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronie www fundacji.

Kapituła powołana przez Zarząd Fundacji przyznaje „Okulary równości”osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:

  • praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
  • praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
  • sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

Zaś „Skierowania do okulisty” przyznawane są tym, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka. Przyznając je kapituła ma nadzieję, że otrzymanie „Skierowania do okulisty” stanie się dla nich napomnieniem i ostrzeżeniem, a przede wszystkim inspiracją do zmiany postępowania.

Źródło: http://jaruga-nowacka.pl/okulary-rownosci-za-2014/