Okulary Równości – trwa nabór zgłoszeń!

10 stycznia 2014

Od 1 stycznia do 14 lutego trwa przyjmowanie kandydatur do tegorocznej edycji „Okularów Równości”, nagrody przyznawanej przez Fundacja Izabeli Jarugi-Nowackiej.

„Okulary Równości” przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:

  • praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
  • praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
  • sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

„Skierowania do okulisty” są zaś dla tych, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka, mając nadzieję że otrzymanie „Skierowań” będzie napomnieniem i ostrzeżeniem.

Od 2011 roku „Okulary równości” przyznano między innymi: Porozumieniu Kobiet 8 Marca, Annie Grodzkiej, Agnieszce Holland, Wandzie Nowickiej oraz Piotrowi Ikonowiczowi

„Skierowania do Okulisty” otrzymali między innymi:
ksiądz prof. Franciszek Jakub Longchamps de Bérier, Krystyna Pawłowicz, Jacek Żalek, Stefan Niesiołowski, a także VII Wydział Cywilny – rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Od 1 stycznia do 14 lutego 2014 trwa przyjmowanie kandydatur do nagród za działalność w 2013 roku.

źródło: http://jaruga-nowacka.pl/?p=365