„Okulary Równości” 2015 rozdane!

20 marca 2015

Znamy już laureatów tegorocznych „Okularów Równości” – nagrody przyznawanej przez Fundację Izabeli Jarugi Nowackiej, promującej walkę z wykluczeniem i niesprawiedliwością społeczną.

Nagroda Fundacji Izabeli Jarugi Nowackiej „Okulary Równości” przyznawana jest corocznie osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych związanych z szeroko pojmowaną działalnością antydyskryminacyjną.

W tym roku w kategorii prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci nagrodę otrzymały Anna Dryjańskaza ważny i donośny głos w debacie na temat praw kobiet i praw wszystkich wykluczanych, za osobistą odwagę i kreatywność w działaniu oraz Marta Frejza twórczość artystyczną zaangażowaną w obronę praw kobiet i równości płci.

Wyróżnienie w kategorii prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć przyznano obywatelkom i obywatelom Słupska za udowodnienie, że otwartość i sprzeciw wobec dyskryminacji można i należy wyrażać także wybierając swoich przedstawicieli z poszanowaniem konstytucyjnej zasady równości wszystkich ludzi, za odwagę w dążeniu do budowaniu wspólnoty lokalnej wszystkich obywatelek i obywateli bez wykluczania kogokolwiek.

Okulary Równości w kategorii sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa trafiły natomiast do rąk mieszkanek i mieszkańców squatu Syrenaza działanie na rzecz świata przyjaznego ludziom, aktywność społeczną i kulturalną, budowanie wspólnoty i współpracy.

„Superokulary Równości” Kapituła przyznała prof. Renacie Siemieńskiej – za pracę naukową poświęconą sytuacji kobiet i równości płci oraz wytrwałe i konsekwentne implementowanie w Polsce badań genderowych i feministycznych.

Symboliczna antynagroda „Skierowanie do okulisty” przyznana została Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejowi Rzeplińskiemu za niedostrzeganie niestosowności przyjęcia podczas pełnienia funkcji prezesa TK Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice za szczególne zasługi dla Kościoła, a także wszystkim, którzy sprzeciwiali się ratyfikowaniu Konwencji RE o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie.

Źródło: Fundacja Izabeli Jarugi Nowackiej na Facebooku.