Okulary Równości 2014 przyznane!

30 marca 2014

„Okulary równości” to doroczna nagroda Fundacji Izabeli Jarugi Nowackiej. Okulary przyznawane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie trzech obszarów problemowych:

  • praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu płci,
  • praw mniejszości i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę lub jej brak, niepełnosprawność albo orientację seksualną
  • sprawiedliwości społecznej i zwalczania ubóstwa.

W tym roku wyróżniono trzy kobiety:

  • prof. Monikę Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego za jej walkę z instrumentalnym traktowaniem prawa i obronę praw kobiet,
  • Elzbietę Król z Kongresu Kobiet za pomaganie ubogim,
  • Agnieszkę Ziółkowską, pierwszą Polkę poczętą in vitro, w szczególności za rozpoczęcie głośnej debaty publicznej na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji dzieci poczętych metodą in vitro oraz za aktywność społeczną na rzecz mieszkańców Poznania.
Super-Okulary Równości trafiły do historyka i legendy opozycji w czasach PRL-u – prof. Karola Modzelewskiego.

Kapituła przyznaje również „Skierowania do okulisty” – dla tych, których działania rażąco naruszają prawa lub wolności stanowiące fundament powszechnych praw człowieka, mając nadzieję że jej otrzymanie będzie napomnieniem i ostrzeżeniem.

W tym roku takie skierowanie otrzymał wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski, który „niedowidzi różnicy pomiędzy władzą świecką a kościelną”.

Źródła: natemat.pl, fanpage Fundacji Izabeli Jarugi-Nowackiej.