Relacja z 7. Forum Europejskich Kart Różnorodności

20 października 2016

W dniach 17 – 18 października w Dublinie odbyło się coroczne spotkanie Kart Różnorodności Europy, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji koordynujących projekt na szczeblu lokalnym, przedstawiciele firm i dziennikarze.  Spotkanie zostało zorganizowane przez Komisję Europejską oraz irlandzkie Ministerstwo Sprawiedliwości i Równości we współpracy z Irlandzką Kartą Różnorodności.  W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Orange Polska (opiekun polskiej Karty Różnorodności) i Nestle Polska (sygnatariusz).

Tegoroczne Forum przebiegało pod hasłem „Selling Diversity in a World of Diversion”  i było poświęcone nowoczesnym efektywnym formom komunikowania i promowania idei zarządzania różnorodnością wśród firm, mediów i firm. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 osób reprezentujących biznes, organizacje społeczne, przedstawicieli instytucji rządowych i media.

Zachęcamy do obejrzenia RELACJI Z FORUM oraz śledzenia tematów związanych z zarządzaniem różnorodnością w Unii Europejskiej na Twitterze – #diversityUE

cvcug9iw8aak41p

Program spotkania dostępny jest tutaj.