Odbyła się konferencja „Wytyczne ONZ dot. biznesu i praw człowieka – realizacja Krajowego Planu Działania”

3 października 2017

2 października w Ministerstwie Rozwoju odbyła się pierwsza konferencja nt. realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020. Konferencja była pierwszym spotkaniem skierowanym do przedstawicieli administracji publicznej oraz przedstawicieli biznesu i organizacji pozarządowych, mającym na celu kompleksowe przedstawienie problematyki przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 29 maja br. Krajowego Planu Działania i zapewnienie przestrzeni do wspólnej dyskusji na temat najskuteczniejszych metod jego wdrażania.

– Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło problematykę biznesu i praw człowieka do swojej agendy włączając ją między innymi do szkoleń przedwyjazdowych dla szefów placówek, kandydatów na radców ekonomicznych czy szefów pionów administracyjnych. Podczas ostatniej narady ambasadorów mówiono o możliwości stosowania Wytycznych ONZ przez placówki dyplomatyczne zarówno w ramach wspierania polskich przedsiębiorstw, jaki w zakresie realizacji zamówień publicznych – wskazywała w wystąpieniu podczas otwarcia konferencji wiceminister Wronecka.

Konferencję otworzyły wystąpienia podsekretarzy stanu w Ministerstwie Rozwoju i MSZ: Jadwigi Emilewicz i Joanny Wroneckiej. Wprowadzenie do problematyki praw człowieka w biznesie przedstawiła prezes Instytutu Praw Człowieka i Biznesu Beata Faracik. Jak zaznaczyła podczas otwarcia konferencji wiceszefowa MSZ: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych planuje w najbliższym czasie zlecenie ambasadom analizy możliwych zagrożeń dla przestrzegania praw człowieka w sferze biznesu w krajach urzędowania. Opracowania te staną się podstawą planowania dalszych działań polskiej dyplomacji, a zalecenie stosowania Wytycznych ONZ będzie każdorazowo uwzględnione w dokumentach zawierających zadania dla placówek”.

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ w 2011 r. oparte są na trzech filarach: to zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka, odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka oraz dostęp do środków zaradczych. Wytyczne stały się globalnym punktem odniesienia dla wszystkich działań na rzecz poprawy poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu. Efektem wysiłków mających na celu ich wdrożenie na poziomie krajowym, jest m.in. Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczący biznesu i praw człowieka na lata 2017-2020 (KPD) przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 maja 2017 r. Zgodnie z zapisami KPD odpowiedzialne resorty są zobowiązane przygotować do końca 2017 r. harmonogramy wdrażania poszczególnych działań. Do końca 2018 r. przygotowany zostanie pierwszy raport z postępu prac w zakresie wdrażania Wytycznych ONZ oraz katalog dobrych praktyk.

źródło: centrumprasowe.pap.pl