Odbyła się Gala 16. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki

25 listopada 2016

Innowacyjne badania nad białkiem, znalezienie nowoczesnych leków przeciwnowotworowych oraz pełniejsze zrozumienie mechanizmu powstawania chorób genetycznych to tylko niektóre z obszarów badań laureatek 16. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki. Badaczki, kontynuując swoje plany naukowe mają szansę realnie odpowiedzieć na potrzeby współczesnego świata i dostarczyć odpowiedzi na kluczowe problemy ludzkości. Gala, podczas której ogłoszono nazwiska laureatek odbyła się 24 listopada w Warszawie.

Już po raz szesnasty, w ramach programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki, przyznano nagrody polskim kobietom, które prowadzą badania z zakresu szeroko pojętych nauk o życiu, m.in. medycyny, biologii, chemii czy biotechnologii. Poza otrzymaniem stypendiów, program daje także możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć naukowych i zapewnia szeroką promocję prowadzonych przez laureatki badań wśród społeczeństwa.

Kobiety realnie zmieniające naukę

Do tegorocznej edycji programu Dla Kobiet i Nauki mieliśmy jak zwykle wiele bardzo dobrych zgłoszeń, których poziom merytoryczny był bardzo wysoki. Laureatki każdej z edycji programu nieustannie rozwijają się, uzyskując kolejne stopnie naukowe. Nagrody przyznawane w programie pomagają w realizacji kolejnych etapów badań naukowych. W obliczu wielu globalnych wyzwań laureatki poszukują nowych rozwiązań w obszarach tak istotnych jak chociażby choroby nowotworowe i genetyczne, dlatego wspieranie ich w kontynuacji badań jest niezwykle ważne dla rozwoju nauki. Wyniki pracy tych wyjątkowych kobiet-naukowców realnie wpływają na jakość naszego życia – mówiła podczas Gali prof. dr hab. Ewa Łojkowska, przewodnicząca Jury programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

W ramach 16. edycji programu trzy stypendia habilitacyjne, każde o wartości 35 tys. zł zdobyły:

  • dr Aneta Balcerczyk, Katedra Biofizyki Molekularnej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki;
  • dr Katarzyna Gach-Janczak, Zakład Chemii Biomolekularnej Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
  • dr Joanna Sułkowska, Interdyscyplinarne Laboratorium Modelowania Układów Biologicznych, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski.

Dwa stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł otrzymały:

  • mgr Joanna Rzemieniec, Zakład Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii, Polska Akademia Nauk w Krakowie;
  • mgr Martyna Urbanek, Zakład Biomedycyny Molekularnej, Instytut Chemii Bioorganicznej, Polska Akademia Nauk w Poznaniu.

Dodatkowo, uwzględniając ogromne zaangażowanie coraz młodszych badaczek i ich chęć realizacji badań naukowych już na wczesnych etapach edukacji, od tegorocznej edycji programu została wprowadzona nowa kategoria stypendiów dla magistrantek. W jej ramach stypendium o wartości 20 tys. zł zdobyła Agata Jarmuż, studentka biochemii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

– Dostrzegamy niezwykłą rolę kobiet, które osiągają wiele w nauce, mają niezwykły potencjał i wpływ na kształtowanie współczesnego świata. Jednocześnie widzimy, że różnorodne zespoły są bardziej efektywne i mają większy potencjał innowacyjny. Niestety reprezentacja kobiet w nauce w dalszym ciągu jest zbyt niska. Potwierdzają to wyniki badań. Na przestrzeni dwudziestu lat (1990 – 2010) odsetek kobiet badaczek (na świecie) wzrósł jedynie o 3 proc. (z 26 proc do 29 proc.).[1] Właśnie dlatego realizujemy program Dla Kobiet i Nauki, który wspiera zdolne badaczki oraz promuje ich osiągnięcia naukowe. Witam kolejne niezwykłe kobiety w gronie laureatek Programu Dla Kobiet i Nauki.powiedziała podczas uroczystości rozdania nagród Wioletta Rosołowska, prezes zarządu L’Oréal Polska.

Uznanie dla osiągnięć kobiet w nauce

Decyzję o przyznaniu nagród Dla Kobiet i Nauki podejmuje Jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej, składające się z 16 wybitnych naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i ośrodki badawcze. Program organizowany jest we współpracy L’Oréal Polska oraz Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od listopada br. patronat nad programem objęła także wiceprezes Polskiej Akademii Nauk – prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak.

– Nagroda w programie to dla nas laureatek duże wyróżnienie. Program gwarantuje stypendium, możliwość nagłośnienia naszych osiągnięć oraz zwraca uwagę opinii publicznej na ogromny wkład kobiet w rozwój nauki, co w moim przekonaniu stanowi istotne wsparcie dla postępu badań – mówi dr Joanna Sułkowska, jedna z laureatek 16. edycji programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki.

Gala rozdania nagród odbyła się 24 listopada w Ufficio Primo w Warszawie. Uroczystość zgromadziła wybitne osobistości świata nauki, polityki i biznesu.

W 2016 roku Fundacja L’Oréal wraz z UNESCO ogłosiła międzynarodowy Manifest, promujący rolę kobiet w nauce. Ma on na celu zaangażowanie opinii publicznej i społeczności naukowej w działania przyczyniające się do szybszej poprawy sytuacji kobiet-naukowców i reagowania na istniejące stereotypy. Swoje poparcie można wyrazić na stronie http://www.fwis.fr/pl/manifesto.