Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet

5 marca 2019

W sobotę, 9 marca 2019 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się, organizowane przez SKN im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz Instytut Historii Prawa WPiA UW, wydarzenie – “Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet”. W trakcie spotkanie poruszone zostaną tematy związane z zaangażowaniem kobiet w życie społeczne i rocznicą wywalczenia przez Polki praw wyborczych. Wydarzenie objęte jest patronatem m.in. Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja na każdy z paneli. 

REJESTRACJA >>

W programie:

10:00 – rozpoczęcie, powitanie gości
10:10 – wprowadzenie do dyskusji – referat dr Alicja Urbanik-Kopeć
10:30 – panel – „Temida wyemancypowana”
W dyskusji poruszymy wątki związane z aktywnością zawodową sędzi, prokuratorki i adwokatki. Porozmawiamy o zaangażowaniu w inicjatywy społeczne (Wolne sądy, Adwokaci na granicy) i edukacyjne (Komisja Edukacji Prawnej). Zbadamy, z jakimi problemami zmagają się dziś kobiety zajmujące się prawem.

W panelu wezmą udział: sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera, prokuratorka Prokuratury Generalnej Beata Mik oraz adw. Marcjanna Dębska. Spotkanie poprowadzi dziennikarka – Karolina Oponowicz.

12:00 – przerwa [15 minut]

12:15 – panel – „Kobiety na wsi”
W dyskusji poruszymy kwestie związane z zaangażowaniem kobiet w samorządy lokalne i działalność w organizacjach pozarządowych. Poruszymy także tematy związane z problemem przemocy domowej, wykluczeniem kobiet z mniejszych miejscowości i narażeniem na dyskryminację.

W panelu wezmą udział: dr Sylwia Michalska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dr Ilona Matysiak (Instytut Studiów Społecznych UW, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) oraz Grażyna Jałgos-Dębska – Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza. Spotkanie poprowadzi dr Sylwia Urbańska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

13:45 – przerwa [30 minut]

14:15 – panel – „Protest jest kobietą”
Podczas spotkania poznamy genezę działalności każdej z panelistek. Porozmawiamy również o ich zaangażowaniu i roli kobiet w społeczeństwie obywatelskim. Zastanowimy się też, czy data 100-rocznicy wywalczenia praw obywatelskich jest symboliczna albo przełomowa oraz czy ostatnie wydarzenia (m.in.: Czarny protest) miały wpływ na obecną sytuację kobiet?

W panelu wezmą udział: Cecylia Jakubczak (kierowniczka Pionu Komunikacyjnego Kampania Przeciw Homofobii), Dobrosława Gogłoza (założycielka stowarzyszenia Otwarte Klatki) oraz Edyta Baker (prezeska zarządu Fundacja Trans-Fuzja). Debatę będzie moderowała dr Sylwia Chutnik.

15:45 – przerwa [15 minut]

16:00 – panel – „Sytuacja osób z niepełnosprawnością”
W dyskusji porozmawiamy o sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Odniesiemy się również do postulatów protestujących i skutków wydarzenia w obszarze krajowego ustawodawstwa. Poruszymy również kwestie związane z instytucją ubezwłasnowolnienia – realnością jej zreformowania bądź zniesienia w aktualnym kształcie. Zastanowimy się w jaki sposób ewentualna reforma powinna zostać przeprowadzona. Przedmiotem dyskusji będzie także ocena dotychczasowego wykonywania przez Polskę postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

W panelu wezmą udział m.in.: dr Krzysztof Kurowski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Katarzyna Żeglicka (Prezeska Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo). Dyskusję poprowadzi Nata Lia Broniarczyk z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW, Gender Studies UW.

17:30 – podsumowanie Kongresu, podziękowanie

18:00 – zakończenie Kongresu

źródło: materiały prasowe