O zarządzaniu generacjami w miejscu pracy w nowej analizie tematycznej FOB

6 września 2018

Forum Odpowiedzialnego Biznesu przygotowało, wraz z partnerami, analizę tematyczną poświęconą zarządzaniu wiekiem w miejscu pracy. W analizie, oprócz tekstów eksperckich, znalazły się przykłady dobrych praktyk firm partnerów organizacji: Orange Polska, Henkel Polska, Cemex Polska, Polpharma i ArcelorMittal Poland. Publikacja jest elementem działań realizowanych w ramach Karty Różnorodności.

Jak wynika z przeprowadzonego wśród sygnatariuszy Karty Różnorodności badania, najbardziej popularnymi działaniami z zakresu zarządzania różnorodnością w organizacjach w Polsce są aktywności skierowane do kobiet, osób z niepełnosprawnościami i  osób starszych (55+). Wciąż jednak stosunkowo niewiele jest ciekawych działań poświęconych budowaniu dobrej współpracy poprzez zarządzanie różnymi generacjami w organizacjach.

Pobierz Analizę tematyczną >>

Chociaż nie ma uniwersalnych recept na sukces w budowaniu zaangażowania pracowników i pozyskiwania talentów, to systemowe zarządzanie wiekiem i różnymi pokoleniami w miejscu pracy jest wspólnym wyzwaniem biznesu i szerzej polskiej gospodarki. – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W publikacji znalazły się artykuły przygotowane przez ekspertki analizujące jej temat przewodni z różnych perspektyw. Paulina Kaczmarek i Marta Orzęcka z firmy Deloitte prezentują podejście firm obecnych w giełdowym RESPECT Index do kwestii zarządzania różnorodnością. Dr hab. Izabela Warwas, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, przybliża zagadnienie zarządzania generacjami w miejscu pracy, a dr Anna Jawor-Joniewicz z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych przedstawia rozwiązania dotyczące zarządzania wiekiem w firmach – Laureatach Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

W analizie tematycznej nie zabrakło także prezentacji działań firm realizujących aktywności z zakresu zarządzania generacjami. Swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami odpowiadającymi na wyzwania demograficzne – starzejące się społeczeństwo, braki kadrowe, wyzwania komunikacji międzypokoleniowej, angażowanie pracowników z najdłuższym stażem, przeciwdziałanie wykluczeniu, budowanie poczucia wspólnoty, kultury inkluzji – dzielą się: ArcelorMittal Poland, CEMEX Polska, Henkel Polska, Orange Polska, Polpharma.

Mam nadzieję, że zarówno wiedza ekspercka, jak i doświadczenia firm, przedstawione w tej publikacji, będą stanowić źródło inspiracji dla tych wszystkich, którzy nie tylko chcą skorzystać z potencjału różnorodności wiekowej, ale po prostu lepiej przygotować się na współczesne i przyszłe wyzwania rynku pracy. Jeśli weźmiemy pod uwagę dane dotyczące aktywności zawodowej Polaków na poziomie zaledwie 56% , to wydaje się, że poszukiwanie sposób na przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników powinno interesować każdego pracodawcę    dodaje Marzena Strzelczak

Pobierz Analizę tematyczną >>

Baza wiedzy o CSR

Jak każda publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, także analiza tematyczna „Zarządzanie generacjami i starzejące się społeczeństwo jako szanse dla biznesu” dostępna jest bezpłatnie w formie online w naszej Bazie Wiedzy o CSR.

O Karcie Różnorodności

Analiza tematyczna jest elementem działań w ramach Karty Różnorodności, inicjatywy koordynowanej w Polsce od 2012 roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Projekt ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty jest ponad 250 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 6 samorządów. 

Co roku FOB określa temat przewodni dla działań prowadzonych w Karcie Różnorodności. W roku 2017 takim tematem było zarządzanie wiekiem w miejscu pracy. Tegoroczne wydarzenia są poświęcone wyrównywaniu szans w miejscu pracy wszystkich grup narażonych na dyskryminację, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet, w związku z setną rocznicą uzyskania przez Polki praw wyborczych. W związku z tym tematem 19 listopada w Centrum Konferencyjnym Polin w Warszawie odbędzie się poświęcona temu tematowi konferencja pn. “100 lat praw wyborczych kobiet. Praca, rodzina, rozwój – perspektywa równych szans”. Więcej informacji TUTAJ.

źródło: informacja własna