W Dzienniku Gazecie Prawnej o wyzwaniach związanych z zarządzaniem różnorodnością

12 lipca 2019

W wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z 12 lipca 2019 r. ukazał się artykuł autorstwa Emilii Świętochowskiej poświęcony aktualnym wyzwaniom stojącym przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością. Eksperckiego komentarza udzieliła Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce.

– Nieporozumieniem jest mówienie, że pracodawcy, którzy wprowadzili u siebie zarządzanie różnorodnością, szczególnie promują LGBT. Chcą po prostu zapewnić takie warunki pracy, w których wszyscy poczują się dobrze, będą zmotywowani i żadna grupa nie będzie wykluczona. Chodzi o zadbanie, by pracownicy szczególnie narażeni na dyskryminację byli równo traktowani – tłumaczy Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W tekście poruszono również kwestię rozwoju koncepcji zarządzania różnorodnością w Polsce i na świecie. Artykuł ukazał się w papierowym i elektronicznym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej z 12.07.2019 r., dostępny jest także na stronie internetowej.