O szklanych sufitach i modernizacji. Debata o karierach Polek

9 września 2014

Jak swoją sytuację zawodową oceniają Polki? Czy możemy mówić o równości płci w naszym kraju? Co się zmieniło w ciągu ostatnich 25 lat? Na te pytania odpowiadali goście debaty zorganizowanej przez „Kulturę Liberalną”.

„O szklanych sufitach i modernizacji” to trzecia z serii debat „Odcienie kobiecej polityki”, które „Kultura Liberalna” organizuje wraz z Fundacją im. Róży Luksemburg. W debacie, która odbyła się 28 sierpnia w Warszawie wzięli udział: Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kamila Ceran – redaktorka naczelna radia Tok FM, Mirella Panek-Owsiańska – prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Joanna Tyrowicz – ekonomistka z Uniwersytetu Warszawskiego.  Spotkanie poprowadziła Anna Mazgal z „Kultury Liberalnej”.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. na temat obecności kobiet na wysokich stanowiskach w biznesie czy administracji. Odwoływano się m.in. do badania spółek giełdowych, które pokazuje, że na czele zaledwie 7% firm notowanych na giełdzie stoją prezeski, zaś zaledwie w 16% zarządów zasiadają kobiety. Brakuje jednak badań dotyczących diagnozowania barier w budowaniu kobiecych karier; brakuje zbadania zjawiska szklanego sufitu.

Mirella Panek-Owsiańska zwróciła uwagę, że na ten temat mówi się coraz więcej – niemniej dyskusje te obywają się wewnątrz firm. Tam też organizowanych jest coraz więcej działań wspierających dostęp kobiet do awansów i równość w miejscu pracy – czego przykładem są działania firm, będących sygnatariuszami Karty Różnorodności. Kamila Cyran, w odpowiedzi na pytanie o sytuację zawodową Polek w ostatnim ćwierćwieczu, powiedziała, że jej zdaniem w latach 90-tych szklany sufit był najmniejszy. „Rynek zasysał wszystkich. Teraz jest znacznie trudniej.” Z kolei Joanna Tyrowicz, ekonomistka od lat zajmująca się luką płacową, zwróciła uwagę, że mimo iż kobiety w Polsce są dwukrotnie lepiej wykształcone niż mężczyźni, zarabiają ok. 20% mniej.

Odpowiedzią na tę sytuację może być np. wprowadzenie kwot, ale także wdrożenie przez pracodawców instrumentów wspierających rodziców w miejscu pracy (takie jak np. elastyczny czas pracy). Goście podkreślali również rolę budowania świadomości w społeczeństwie – bez tego trudno będzie osiągnąć równość płci, nie tylko na polu zawodowym.

Więcej: www.KulturaLiberalna.pl