O odwadze w dążeniu do równowagi podczas VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

23 maja 2019

Ponad 200 gości oraz kilkunastu ekspertów i ekspertek podjęło temat odwagi w dążeniu do równowagi pomiędzy pracą i życiem osobistym podczas największego dorocznego wydarzenia realizowanego w ramach Karty Różnorodności. Koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu inicjatywa wspiera przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy. Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności po raz pierwszy Polskę odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl. Partnerem głównym wydarzenia był polski oddział State Street Bank, a partnerem Siemens Polska.

Organizowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Ogólnopolski Dzień Różnorodności co roku gromadzi ekspertów i ekspertki zajmujące się zarządzaniem różnorodnością, działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem, dyskryminacją. Wśród gości i uczestników są przedstawiciele/ki biznesu, administracji, NGO i nauki, którzy spotykają się, aby wymienić się doświadczeniami, dobrymi praktykami i inspiracją do dalszego działania.

Szósta edycja wydarzenia odbyła się pod hasłem „Odwaga i równowaga”. Konferencja była okazją do dyskusji na temat możliwości i wyzwań, jakie stoją przed firmami w zakresie zarządzania różnorodnością w dobie work-life integration oraz dokonujących się przemian społeczno-demograficznych. Uczestnicy i uczestniczki spotkania podjęli temat form wsparcia przez pracodawców kobiet, które chcą połączyć ambitne cele zawodowe z równowagą w życiu osobistym. Nie zabrakło również dyskusji o wpływie rozwoju nowych technologii na zachowywanie granicy między pracą i prywatnością.

Podczas konferencji zaprezentowano także wyniki najnowszego badania dotyczącego zarządzania różnorodnością w Polsce, przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu we współpracy z partnerem, Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Biznes aktywnie odpowiada na wyzwania współczesności związane z zarządzaniem różnorodnością. To tematyka podejmowana zarówno przez pracowników i pracownice różnych szczebli, jak i członków oraz członkinie zarządów firm. Fundamentalną kwestią jest odwaga konieczna do wdrażania rozwiązań, które umożliwiają podważanie utartych schematów oraz wykorzystanie potencjału różnorodności i budowanie włączających organizacji – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności dołączyli następujący partnerzy Forum Odpowiedzialnego Biznesu: Brown-Forman Polska Sp. z o.o., CCC S.A., ING Bank Śląski, Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.,  LPP S.A., Grupa Velux w Polsce.

Fearless Girl po raz pierwszy w Polsce

Z okazji VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, dzięki staraniom State Street Bank – partnera głównego wydarzenia – Polskę po raz pierwszy odwiedziła replika słynnej nowojorskiej rzeźby Fearless Girl, która symbolizuje potrzebę obecności kobiet w zarządach firm, a także odpowiedniej, proporcjonalnej reprezentacji płci na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

– Z ogromną radością gościmy Fearless Girl w Polsce na otwarciu naszego biura w Krakowie oraz podczas konferencji w ramach VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie – komentuje Julian Harding, dyrektor zarządzający State Street Global Advisors w Polsce. – Jesteśmy dumni z roli, jaką odegrała w otwarciu dyskusji na temat obecności kobiet w zarządach firm, a także odpowiedniej, proporcjonalnej reprezentacji płci na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Fearless Girl to tylko jeden z elementów realizowanego przez nas, szerszego programu odpowiedzialnego nadzoru nad aktywami. Ten program stanowi fundament naszej misji odpowiedzialnego inwestowania w celu zapewniania dobrobytu ekonomicznego i rozwoju społecznego – dodaje Julian Harding.

Dostępny jest zapis video VI Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności: www.facebook.com/ZarzadzanieRoznorodnoscia

Partner główny wydarzenia: State Street Bank

Partner wydarzenia: Siemens

Patronat: Rzecznik Praw Obywatelskich

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Sygnatariusze Wspierający Kartę Różnorodności: DB Cargo Polska, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

Patroni medialni: Wysokie Obcasy, Harvard Business Review Polska, Miesięcznik Benefit, Personel Plus, PRoto.pl, Sukces Pisany Szminką