Nowi sygnatariusze Karty Różnorodności

1 lutego 2017

Polska Karta Różnorodności została już podpisana przez 162 firmy, organizacje i instytucje.

W styczniu do grona pracodawców deklarujących wprowadzanie zarządzanie różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi dołączyły trzy firmy: ROB- Tech, Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego i Pfizer Polska sp z o.

Witamy w gronie sygnatariuszy!

Pełna lista sygnatariuszy Karty Różnorodności

Jak zostać sygnatariuszem Karty Różnorodności