Nowe narzędzia on-line dotyczące równości płci

20 lipca 2016

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) udostępnił dwa praktyczne narzędzia on-line dotyczące równości płci.

Pierwszym z nich jest Platforma ds. gender mainstreaming  http://eige.europa.eu/gender- mainstreaming, na której można znaleźć informacje na temat sposobu włączenia perspektywy płci w 19 różnych dziedzinach. Obejmuje różne etapy tworzenia polityki – od fazy projektowej, planowania, przez realizację, aż do ewaluacji.

Platforma zawiera informacje na temat metod i narzędzi, które pokazują jak krok po kroku można włączać perspektywę równości płci do polityki, programowania, budżetowania i monitorowania. W październiku Platforma zostanie uzupełniona o kolejne praktyczne narzędzia on-line.


Kolejnym narzędziem jest słownik Tezaurus, wyposażony w ponad 400 definicji dotyczących równości płci http://eige.europa.eu/rdc/ thesaurus/. Obecnie dostępna jest jedynie angielska wersja językowa słownika, jednak  docelowo planowane jest przetłumaczenie go na wszystkie języki urzędowe UE, w tym również język polski.