Nowe, bezpośrednie wsparcie dla osób niepełnosprawnych – zmiany w funkcjonowaniu oddziałów PFRON

3 lutego 2017

Oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmieniają od pierwszego kwartału 2017 roku sposób działania. Stają się miejscem bezpośredniego wsparcia dla osób niepełnosprawnych,  pracodawców i organizacji pozarządowych.Oprócz dotychczas realizowanych działań, czyli obsługi  zadań ustawowych i programów oddziały regionalne rozpoczną działania służące włączeniu osób niepełnosprawnych do życia społecznego i zawodowego.

Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pełne wsparcie informacyjne, a pracodawcy na efektywną pomoc w otrzymaniu dofinansowania na zatrudnienie osób niepełnosprawnych – mówi Anna Skupień, dyrektor oddziału wielkopolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –  Chcemy być w regionie kreatorami i inicjatorami działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

Jednym z nowych działań są bezpłatne szkolenia dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne i mają trudności w obsłudze systemu dofinansowań.  Pracownicy oddziałów służą pomocą nie tylko w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, ale także ułatwią przejście z papierowo składanych wniosków na formę elektroniczną. Oddziały dysponują najlepszymi specjalistami, którzy mogą pełnić rolę eksperta i asystenta pracodawcy chcącego zatrudnić osobę z orzeczeniem – mówi Anna Skupień.

źródło: informacja prasowa Oddziału Wielkopolskiego PFRON