Nowa strona promująca kobiety w biznesie

14 sierpnia 2012

Women’s Empowerment Principles (Zasady Angażowania Kobiet) to wspólny projekt UN Women i UN Global Compact. Na nowej stronie www.WEPrinciples.org znajdują się narzędzia, zasoby, materiały oraz możliwości zaangażowania się biznesu i innych interesariuszy. Na portalu znajdzie się również sekcja dotycząca praktyk biznesu we wdrażaniu Zasad, w tym doświadczenia i inicjatywy ponad 420 firm, które są ich sygnatariuszami.

Źródło: UN Global Compact