NIVEA Polska w gronie Sygnatariuszy Karty Różnorodności

11 marca 2021

NIVEA Polska dołączyła do grona 300 firm, które podpisały w Polsce Kartę Różnorodności. To międzynarodowa inicjatywa mająca na celu promowanie różnorodności i równych szans w zatrudnieniu, bez względu na płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, wyznanie, przekonania, orientację psychoseksualną oraz wszelkie inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne.

– Troska, wzajemny szacunek i zaufanie są głęboko zakorzenione w kulturze naszej organizacji. Cieszymy się, że jako sygnatariusz Karty Różnorodności, możemy się przyczyniać do dalszego wspierania i promowania różnorodności i równych szans w miejscu pracy, a także poza NIVEA Polska. W NIVEA około 60% wszystkich stanowisk leadershipowych zajmują kobiety, w tym aż cztery z siedmiu w zarządzie. Pracujemy w międzynarodowym środowisku, przejmując coraz więcej regionalnych i globalnych ról. Coraz częściej dołączają do nas osoby różnych narodowości. Oprócz kolegów z krajów bałtyckich, które wchodzą w skład naszej filii, pracują z nami przedstawiciele pięciu innych narodowości. Jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami – w tym i innych obszarach liczymy na wymianę doświadczeń z innymi firmami oraz uczenie się od siebie nawzajem – powiedziała Maryla Maj-Wisoky, Dyrektor ds. Personalnych NIVEA Polska.

 

– Wyjątkowość i różnorodność pracowników stanowią dla nas jedną z podstawowych wartości. Od wielu lat – w sposób naturalny i zgodny z kluczowymi wartościami firmy – budujemy włączające środowisko pracy. Teraz chcemy zarządzać różnorodnością w sposób bardziej ukierunkowany. W minionym roku, m.in. na podstawie informacji zwrotnej od pracowników, zdefiniowaliśmy kluczowe obszary, na których chcemy się skupiać oraz inicjatywny, które będziemy rozwijać w najbliższych latach. Oprócz działań globalnych, wdrażamy lokalne aktywności. W NIVEA Polska działa zespół pasjonatów, którzy rozwijają własne pomysły w obszarze Diversity&Inclusion. Każdy z pracowników NIVEA ma realny wpływ na budowanie otwartego miejsca pracy – dodaje Radosław Nowak, Dyrektor Supply Chain i D&I Ambasador w NIVEA Polska.

Grupa Beiersdorf, do której należy NIVEA Polska, aktywnie promuje tematykę różnorodności wśród swoich pracowników na całym świecie. Jedną z wewnętrznych inicjatyw, która skupia się na poznawaniu i akceptowaniu różnic między pracownikami oraz docenianiu korzyści, które firma czerpie z faktu, że ludzie różnią się między sobą, są Dni Różnorodności. Odbywają się one w maju w filiach Beiersdorf na całym świecie. Prowadzone są również szkolenia i różnego rodzaju spotkania mające na celu budowanie świadomości i promowanie różnorodności zarówno wewnątrz, jak i poza organizacją.

Źródło: mat. pras.