Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym

5 września 2022

Zaburzenia psychiczne dotykają blisko co czwartą osobę w Polsce. Wiele z nich zmagając się z chorobą, staje się również obiektem stygmatyzacji. Ruszyła kampania społeczna „Zobacz człowieka” ze środków Ministerstwa Zdrowia.

Celem pierwszej w Polsce tak dużej kampanii poświęconej stygmatyzacji i autostygmatyzacji osób w kryzysie psychicznym jest zdefiniowanie pojęcia stygmatyzacji oraz zaprezentowanie właściwej postawy wobec tego zjawiska. Postawy wspierania, a nie osądzania. Otwartości i uwrażliwienia na osoby w kryzysie psychicznym, a także ich bliskich.

Jak pokazało „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II” wykonane przez  Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, wprawdzie 58% badanych zadeklarowało postawę życzliwości wobec osób w kryzysie psychicznym, ale jednocześnie sprzeciwiło się ich funkcjonowaniu w konkretnych rolach społecznych, zwłaszcza w przypadku, gdy role te wiązały się z większą odpowiedzialnością. Ponadto choroby psychiczne wymienione zostały wśród trzech budzących lęk przez około 20% osób, co oznacza, że sytuuje się je pomiędzy chorobami bezpośrednio zagrażającymi życiu a takimi obciążonymi stygmatyzacją.

www.zobaczczlowieka.pl »

W ramach kampanii powstała strona internetowa wyjaśniająca, czym jest stygmatyzacja, autostygmatyzacja i stygmatyzacja przeniesiona, a także podpowiada, jak przeciwdziałać temu zjawisku i jak wspierać osoby w kryzysie psychicznym.

Co czuje osoba stygmatyzowana? Jak przeciwdziałać stygmatyzacji? Gdzie szukać pomocy? Odpowiedzi znajdują się na www.zobaczczlowieka.pl.

Kampanię wsparli m.in. Julia Wróblewska i Sebastian Karpiel-Bułecka. W serwisie można obejrzeć spoty z ich udziałem.