Nie będzie zrównania dofinansowań na otwartym i chronionym rynku pracy

13 listopada 2012

O kolejny rok przesunięte zostało zrównanie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy. Oznacza to, że w 2013 roku zakłady pracy chronionej będą nadal otrzymywać wyższe dofinansowanie w stosunku do kwot uzyskiwanych przez pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy.

Pracodawcy z otwartego rynku pracy otrzymują obecnie 70 % kwot przyznawanym pracodawcom rynku chronionego lub 90% w przypadku dofinansowania na osoby z tzw. szczególnymi schorzeniami.

Zgodnie z wcześniejszą nowelizacją zrównanie dopłat do pensji miało nastąpić od 1 stycznia 2013 roku.