Navigating disruption without gender diversity? Think again

1 sierpnia 2019

Publikacja „Navigating disruption without gender diversity? Think again” zawiera innowacyjne metody, których wdrożenie przez liderów biznesu pomoże według autorów osiągnąć różnorodność płci i większe zaangażowanie kobiet w miejscu pracy.

Raport zawiera badania obecności kobiet na wyższych szczeblach zarządów firm w różnych branżach. Badanie ankietowe wśród zarządów firm umożliwiły poznanie obrazu poziomu różnorodności i trendów panujących w przedsiębiorstwach.

Autorzy publikacji poddają również analizie tendencje zaobserwowane w świecie biznesu oraz praktyki i innowacje na rzecz większego zaangażowania kobiet. Ważną częścią publikacji jest wskazanie jest wskazanie sukcesów firm osiągniętych dzięki programom zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Przejdź do publikacji>>>