Narzędziownik różnorodności – zbiór dobrych praktyk NGO

7 lutego 2014

Narzędziownik różnorodności to publikacja będąca podsumowaniem Sympozjum „Różnorodność-Sprawdzam!”, które odbyło się 27 września 2013 roku w Białymstoku.

Celem sympozjum było zebranie dobrych praktyk w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz sformułowanie rekomendacji w zakresie wdrażania tej edukacji w środowiskach lokalnych.

„Narzędziownik” składa się z dwóch części. W Części I zaprezentowano organizacje, których działalność skupia się na podejmowaniu działań promujących poszanowanie różnorodności społecznej oraz  przeciwdziałanie dyskryminacji. Opisana jest tu m.in. działalność Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskrymiancyjnego, Fundacji Autonomia oraz projekt Karta Różnorodności, koordynowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Część II przedstawia natomiast projekty organizacji pozarządowych, administracji samorządowej czy też systemu oświaty, czyli dobre praktyki w działaniu. Ta część pokazuje nie tylko zaangażowanie osób w działania antydyskryminacyjne, ale również braki w systemie kształcenia, które często są powodem dyskryminacyjnych zachowań i wydarzeń. Wśród opisanych projektów znalazły się m.in. „Różnorodność – podaj dalej!” z Białegostoku  czy „Aleja Pamięci” z Lublina.

Publikacja została wydana w ramach Antydyskryminacyjnego Programu Edukacji Obywatelskiej „Różnorodność – podaj dalej! 2013”.