Narodowy Program Zdrowia – Promocja aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy – ogólnopolski projekt dla firm

2 sierpnia 2018

Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy (KCPZwMP) kontynuuje zapoczątkowany w 2016 roku, ogólnopolski projekt pozwalający kadrze firm doskonalić kompetencje dotyczące zarządzania zdrowiem personelu (w zakresie aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się) i promować działalność firmy w tym obszarze. Projekt jest realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowany z budżetu państwa, a udział firm w przedsięwzięciu jest bezpłatne.

Udział w Projekcie nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami dla firmy, a w bieżącym roku daje możliwość bezpłatnego:

  • skorzystania z konsultacji ekspertów Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, dotyczących doskonalenia działań wspierających aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się personelu (termin do uzgodnienia z zainteresowaną firmą),
  • poznawania doświadczeń innych firm w Polsce, które promują zdrowie swoich pracowników (ich metody oddziaływań, osiągane korzyści, spotykane problemy i sposoby ich przezwyciężania, itp.),
  • udziału przedstawiciela firmy w konwersatorium, które pozwoli doskonalić kompetencje w zarządzaniu programami prozdrowotnymi w firmie (dotyczące m.in. efektywnej diagnozy potrzeb i zasobów zdrowotnych firmy, oceny korzyści wynikających z promocji zdrowia, rozwijania motywacji pracowników); orientacyjny termin pierwszego spotkania: koniec sierpnia br.,
  • promowania działań firm wspierających  aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie się pracowników, m.in. na stronach internetowych i Facebook`u Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w mediach etc. (zakres i formy do uzgodnienia);
  • dostępu do najnowszej wiedzy naukowej i eksperckiej przygotowanej i wybranej dla osób zarządzających programami prozdrowotnymi w firmie.

Obejrzyj prezentację założeń projektu >>

Więcej informacji i formularz rejestracyjny na stronie organizatora TUTAJ.