Za nami spotkanie pokoleń w miejscu pracy, czyli IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności

25 maja 2017

24 maja odbył się IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności – największe doroczne wydarzenie organizowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach projektu Karta Różnorodności. Tegoroczna odsłona konferencji przebiegała pod hasłem „Miejsce pracy: spotkanie pokoleń” i poświęcona była przede wszystkim zarządzaniu wiekiem. W trakcie spotkania ogłoszono także laureatów nagrody FOB „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Konferencja odbyła się na 35 piętrze Warsaw Trade Tower.

 Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności, którego celem jest promocja zarządzania różnorodnością i prowadzenia działań antydyskryminacyjnych przez pracodawców, w biznesie, ale także w innych sektorach gospodarki.

Obserwując trendy na rynku pracy i prognozy dotyczące zmian demograficznych, Forum Odpowiedzialnego Biznesu zdecydowało skupić się, w tym roku na jednym z aspektów szeroko pojętego zarządzania różnorodnością w pracy, bardzo aktualnym i dotyczącym wszystkich pracowników. Jest nim różnorodność wiekowa w miejscu pracy.

– Kwestie związane z wiekiem, starzeniem się i zdobywaniem doświadczenia dotyczą wszystkich . Właśnie dlatego, że jest to temat tak uniwersalny i, aby jeszcze raz pokazać oraz uświadomić, że „różnorodność” odnosi się do każdego z nas, postanowiliśmy, jako FOB skupić się w tym roku na tym zagadnieniu. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie tegoroczną konferencją, bo to oznacza, że pracodawcy i pracodawczynie dostrzegają zachodzące na rynku pracy zmiany i chcą jak najlepiej na nie odpowiedzieć tworząc otwarte i włączające miejsca pracy.– powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nowi Sygnatariusze Karty Różnorodności i badania

Dzień Różnorodności tradycyjnie już, rozpoczęło uroczyste podpisanie Karty Różnorodności przez nowych sygnatariuszy, czyli organizacji, które zdecydowały złożyć deklarację o przeciwdziałaniu dyskryminacji i otwartości na różnorodność. Tym razem podpisy złożyli przedstawiciele biznesu – VEOLIA Energia Polska i Bank Zachodni WBK – oraz środowiska pozarządowego – Federacja Mazowia oraz Fundacja Polska bez Barier.

Merytoryczną część konferencji otworzyło wystąpienie profesor Izabeli Warwas z Uniwersytetu Łódzkiego. Prelegentka zaprezentowała wyniki najnowszych badań poświęconych różnym generacjom w pracy, pokazując, że wiele krążących na temat młodszych i starszych pracowników informacji jest opartych na stereotypach i mitach, nie mając poparcia w faktach (np. Badań znacznie mniejszy odsetek pracowników po 50 roku życia bierze zwolnienia chorobowe niż pracownicy do 35 lat, czy stosunek starszych pracowników do szkoleń).

Po wykładzie zaproszeni goście – specjalistki z zakresu CSR, zarządzania zasobami ludzkimi, bhp i zarządzania wiekiem – dyskutowali o sytuacji na rynku pracy, w kontekście różnic wiekowych. Wspólną konkluzją rozmów, jak i wykładu było przede wszystkim to, że różnorodność, w tym różnorodność wiekowa opłaca się zarówno pracodawcom jak i pracownikom. Pracodawcy mogą zyskać dzięki bardziej innowacyjnemu podejściu zróżnicowanych wiekowo zespołów do pracy czy do rozwiązywania problemów, a pracownicy, przede wszystkim, zyskują rozwijając swoje umiejętności i kompetencje korzystając z wiedzy i doświadczenia innych pokoleń.

Praktyka i kreatywność

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać kilka aspektów związanych z praktycznymi sposobami zarządzaniem wiekiem w organizacji, biorąc udział w jednym z przygotowanych warsztatów skierowanych do MŚP, dużych firm, organizacji pozarządowych i dla wszystkich, którzy dopiero chcą zacząć wprowadzać zarządzanie różnorodnością w swoim miejscu racy. Piątym zaproponowanym warsztatem był warsztat kreatywny, w ramach którego uczestnicy pracowali nad nową nazwą dla osób 50+. Efektami spotkania były dwie nowe nazwy Goldensi i Q Generation (O jak qualified czy Quality odwołujące się do wysokich kompetencji, wiedzy i umiejętności starszych pracowników).

Nagroda dla zmieniających biznes

Forum Odpowiedzialnego Biznesu już po raz drugi przyznało nagrodę osobom które dążą do tego, aby zarządzanie biznesem w sposób odpowiedzialny stawało się w Polsce standardem i które swoim osobistym zaangażowaniem przyczyniły się w latach 2015 – 2016 do upowszechniania społecznej odpowiedzialności biznesu.  Nagroda przyznawana została w trzech kategoriach: Biznes, Sektor Pozabiznesowy i – z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności – Różnorodność, w uznaniu działań na rzecz rozwijania zarządzania różnorodnością w miejscu pracy w Polsce:

Biznes: Adamkiewicz Małgorzata – Grupa Adamed, Dyluś Barbara – Microsoft, Kalbarczyk Marek – Altix;

Różnorodność: Dejna Agnieszka – Browar Spółdzielczy, Rozbicka Blanka – Royal Bank of Scotland, Strosznajder Dorota – Henkel Polska

Sektor pozabiznesowy: Cendrowicz Marta – Stowarzyszenia Otwarte Klatki, Ostrowska Daria – Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, Sowińska Ewa – Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

 Refleksja i sztuka

 Ostatnim wystąpieniem merytorycznym w ramach Dnia Różnorodności był wykład wygłoszony przez profesor Magdalenę Środę z Uniwersytetu Warszawskiego, w którym przedstawione zostały stereotypy dotyczące wieku, przede wszystkim starości, w kontekście historycznym i kulturowym. Pani profesor podkreślała rolę wartości w kierowaniu różnorodnym zespołem ludzi.

IV Ogólnopolski Dzień Różnorodności zakończył „występ” spontanicznej orkiestry pod batutą profesora Piotra Sutta z Akademii Muzycznej w Łodzi, stworzonej w ramach warsztatów „Sztuka inspiracją Różnorodności”.

 – Dziękujemy wszystkim prelegentkom za podzielenie się wiedzą i uczestnikom oraz uczestniczkom za tak liczne przybycie na Ogólnopolski Dzień Różnorodności. Mamy nadzieję, że było ono dla wszystkich nie tylko źródłem wiedzy, ale też inspiracji do działania na rzecz upowszechniania zarządzania wiekiem w miejscu pracy – podsumowała Mirella Panek-Owsiańska, Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Całe spotkanie było rejestrowane i wszystkie wystąpienia zostaną opublikowane na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl.

 

Patron honorowy Karty Różnorodności: Rzecznik Praw Obywatelskich

Opiekun Karty Różnorodności: Orange Polska

Patroni medialni: Rzeczpospolita, Polityka, Kompendium CSR, nienieodpowiedzialni.pl

Partner wspierający: Warsaw Trade Tower