Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” po raz pierwszy z kategorią „różnorodność”

5 kwietnia 2017

Trwa nabór zgłoszeń kandydatów i kandydatek do nagrody Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Ludzie, którzy zmieniają biznes”. Wyróżnienie przyznawane jest pracownikom i pracowniczkom różnych szczebli, nie tylko z sektora biznesu, ale także z podmiotów niebiznesowych, którzy działają na rzecz rozwoju biznesu odpowiedzialnego społecznie w Polsce. Z okazji obchodów 5 lat projektu Karta Różnorodności, zostanie przyznana także nagroda w kategorii „różnorodność” za wspieranie idei zarządzania różnorodnością w pracy.

Laureaci zostaną nagrodzeni 24 maja, podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, konferencji organizowanej przez FOB w ramach projektu Karta Różnorodności.

Zgłoszenia do Nagrody przyjmowane są  do 13 kwietnia br., za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego  www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda.

Nagroda w kategorii Różnorodność

Duże przedsiębiorstwa, w ramach swoich polityk CSR, coraz częściej wprowadzają działania z zakresu zarządzania różnorodnością, których celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy oraz wspieranie współpracy w zróżnicowanych zespołach.  Na polskim rynku wciąż jest to jednak obszar działań, który wymaga upowszechnienia. Mamy nadzieję, że wyróżniając osoby działające na rzecz różnorodności w biznesie – zarówno w firmach, jak i organizacjach pozarządowych czy instytucjach naukowych – pokażemy dlaczego warto włączyć elementy różnorodności do codziennego zarządzania.” – powiedziała Mirella Panek-Owsiańska, prezeska FOB.

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes”, po raz pierwszy została wręczona w 2015 roku, z okazji jubileuszu 15-lecia FOB. Tym razem nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

I Biznes – pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i przyczyniają się do promocji społecznej odpowiedzialności biznesu – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim.

II Sektor pozabiznesowy – pracownik/pracowniczka np. organizacji pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei CSR i zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim.

III. Różnorodność – pracownik/pracowniczka  organizacji biznesowej lub pozarządowej, administracji publicznej, uczelni wyższej, którzy przyczynili się do propagowania idei zarządzania różnorodnością w pracy – w miejscu pracy kandydata/tki i/lub poza nim.

Kandydata/tkę do nagrody może zgłosić dowolna osoba, musi to jednak nastąpić za wiedzą i zgodą zarówno osoby zgłaszanej, jak i instytucji, w której ta osoba jest zatrudniona. Instytucja ta musi być zarejestrowana na terytorium Polski.

Więcej informacji o nagrodzie na www.odpowiedzialnybiznes.pl/nagroda

Patroni instytucjonalni: Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Patroni Medialni: Polityka, be.Navigator, Personel i Zarządzanie, Nienieodpowiedzialni.pl, Odpowiedzialny biznes  – Kompendium CSR

źródło: informacja własna