Nabór dobrych praktyk MŚP do EU Talent

8 czerwca 2018

Małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż mają możliwość podzielenia się swoimi dobrymi praktykami z zakresu organizacji praktyk i staży zawodowych – ze środowiskiem biznesowym zarówno w Polsce jak i zagranicą. Praktyki mogą dotyczyć obszarów: zarządzanie, rekrutacja i zmiana pracy, jakość szkolenia, jakość kształcenia oraz warunki zatrudnienia. Nabór praktyk odbywa się w ramach projektu EU Talent koordynowanego na szczeblu międzynarodowym przez CSR Europe.

Firmy z sektora MŚP a Polsce często dają możliwość uczniom szkół zawodowych i techników do zdobycia doświadczenia i niezbędnej dla rozwoju wiedzy dzięki organizowaniu praktyk zawodowych. Zachęcamy przedstawicieli firm MŚP do podzielenia się korzyściami płynącymi z zatrudniania młodych na praktykach zawodowych, poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz ze zdjęciem z przeprowadzonych staży i logo firmy na adres koordynatorki projektu Marty Borowskiej.

Nadesłane opisy działń pojawią się w informacjach poświęconych projektowi EU Talent przygotowywanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu  i na europejskiej stronie projektu, stając się inspiracją dla innych firm z sektora.

Pobierz formularz >>

Inspiracje

Na międzynarodowej stronie projektu EU Talent publikowane są praktyki firm, które już zdecydowały podzielić się swoimi działaniami z zakresu organizacji staży i praktyk. Jednym z przykładów działań nadesłał Chateau Mcley, hotel z Czech, który dzieli się swoim doświadczenie w zakresie jakości szkolenia.

„Praktykanci w Chateau Mcely mają świetną szansę by zdobywać podstawowe oraz bardziej zaawansowane umiejętności. Staramy edukować ich w szerokim zakresie – pierwszy dzień szkolenia jest nakierowany na etyczne postępowanie, podejście do klienta i troskę o niego. Chcemy, aby nasi praktykanci przeszli przez cały wachlarz aktywności pod okiem naszych wykwalifikowanych pracowników.

Jeśli praktykant lub praktykantka wykaże się kompetencją, oferowana jest mu/jej długoterminowa współpraca. W ten sposób przygotowujemy naszych przyszłych, wykwalifikowanych, którzy dobrze znają już środowisko i klientów hotelu.

Doboru praktykantów firma dokonuje spośród uczniów szkół, z którymi współpracuje od dawna. Jak mówią właściciele, praktyki w hotelu są trudne, dlatego odpowiednia selekcja jest bardzo ważna. Prreferowani są ci uczniowie, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy dotyczącej branży i chcą się rozwijać.

Oferujemy praktykantom pakiet podstawowych korzyści, różnorodne szkolenia i szansę na udziale w konkursie na najlepszego praktykanta. Nasi pracownicy i praktykanci mogą skorzystać z pomocy mentora, również w kwestii relacji w pracy. Praca z praktykantami jest wymagająca, ale jej efekty są często bardzo korzystne i wzbogacające, zarówno dzięki wsparciu młodych ludzi jak i zdobywaniu nowego potencjału pracowniczego”.

Zachęcamy polskie firmy z sektora MŚP do nadsyłania informacji o swoich działaniach, które następnie pojawią się na stronach FOB  i na europejskiej stronie projektu, stając się inspiracją dla innych firm z sektora.

Pobierz formularz >>

O projekcie

EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) to program CSR Europe, finansowany przez Komisję Europejską, którego celem jest tworzenie krajowych i europejskich inicjatyw edukacyjnych, pomagających małym i średniej wielkości firmom w zapewnieniu większej liczby miejsc i lepszych warunków dla stażystów.

Dzięki udziałowi w projekcie EU Talent firmy mogą:

  • dowiedzieć się, jakie korzyści może czerpać firma z zatrudnienia stażystów
  • wziąć udział w serii tematycznych webinariów, które będą okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń
  • dowiedzieć się, co zmienić w wewnętrznych procesach firmy, aby zapewnić stażystom optymalne warunki
  • rozpropagować swoją markę, stając się ambasadorem stażystów lub zapewniając swojej firmie miejsce w rankingu europejskich programów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)
  • wziąć udział w dialogu dotyczącym stosownej polityki na szczeblu krajowym i europejskim

Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu: https://odpowiedzialnybiznes.pl/eu-talent.

źródło: informacja własna