Motywacja pracowników oraz korzyści pozapłacowe – infografika

1 listopada 2015

Co najbardziej motywuje polskich pracowników? Co oferują swoim pracownikom korporacje a co małe przedsiębiorstwa? Infografika Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Gazetapraca.pl

infografika-gazeta-motywacja-pracownikow